III. interní klinika – endokrinologie a metabolismu

Odborné ambulance

Angiologie
Diabetologická ambulance
Endokrinologické ambulance
Klinická psychologie
Obezitologie
Ambulance pro metabolická onemocnění skeletu a poruchy kalciového metabolismu
Ambulance pro obezitu, diabetes a metabolické choroby
Nutriční a metabolická ambulance
Ambulance pro těhotné s kardiovaskulárními chorobami
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!