IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie

Charakteristika pracoviště

Nosným oborem IV. interní kliniky je hepatogastroenterologie. Hepatogastroenterologické centrum kliniky je jediným hepatogastroenterologickým pracovištěm fakulty a nemocnice. Druhým nosným oborem je intenzivní péče a třetím všeobecné vnitřní lékařství a z něho vyplývá povinnost kliniky jako spádového lůžkového zařízení. Součástí kliniky je oddělení hyperbarické oxygenoterapie, které je jediným pracovištěm tohoto druhu ve VFN a jedno ze dvou nesoukromých zařízení na území hl. m. Prahy. Toto oddělení zajišťuje léčbu pro hospitalizované i ambulantní nemocné a současně je školícím střediskem určeným Asociací pracovníků v hyperbarické medicíně.

Klinika zajišťuje hepatogastroenterologické vyšetření, konsultační a konsiliární služby a 24 h endoskopickou službu pro pracoviště nemocnice a fakulty a další zdravotnická zařízení. V indikovaných případech přijímá na vlastní lůžková oddělení (akutní standardní lůžka či intenzivní) nemocné s hepatogastroenterologickými chorobami z VFN i jiných zdravotnických zařízení a podle kapacity také nemocné ze speciálních ambulancí. Celkem má klinika 75 lůžek, z toho hepato-gastroenterologie 32, všeobecné vnitřní lékařství (spádová oblast) 27 a oddělení intenzivní péče 16.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, (pavilon A6)
  • telefon +420 224 962 506 (klinika - není určeno pro objednávání)
  • telefon +420 224 966 495 (Fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32)
  • fax +420 224 923 524 (klinika)
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Přednosta
telefon+420 224 962 506
MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 962 512
Mgr. Petra Králová
Vrchní sestra
telefon+420 224 962 503
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!