IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie

GRIPonMASH – Screening pacientů s chronickým jaterním onemocněním

IV. interní klinika – Klinika gastroenterologie a hepatologie se podílí na globální výzkumné iniciativě pro screening pacientů se závažnou, pokročilou a progresivní formou metabolické steatohepatitidy (MASH) pod názvem GRIPonMASH. Naše pracoviště se bude aktivně podílet zejména na klinické části projektu, diagnostice MASLD (metabolického steatotického onemocnění jater), hodnocení tíže tohoto chronického jaterního onemocnění a odběru biologického materiálu u pacientů.

   Popis projektu
Popis projektu GRIPonMASH

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!