IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie

Kontakty

 • Ambulance všeobecná příjmová: 224 962 513
 • Ambulance lipidová, diabetologická: 224 962 864
 • Ambulance nutriční podpory: 224 962 865
 • Ambulance kardiologická: 224 962 863
 • Ambulance hepatogastroenterologická: 224 962 465
 • Sonografie: 224 962 467
 • Vyšetřovna skiagrafie: 224 962 511
 • Jednotka intenzivní péče: 224 962 869
 • Ambulance Holter: 224 962 480
 • Echo laboratoř: 224 962 095
 • Stacionář: 224 962 385
 • Klinika – objednávání endoskopických vyšetření: 224 962 580
 • Barokomora: 224 962 515
 • Standardní lůžkové odd. A: 224 962 488, 224 962 489
 • Standardní lůžkové odd. B: 224 962 476, 224 969 337
 • Standardní lůžkové odd. C: 224 962 505, 224 962 565
 • Standardní lůžkové odd. D: 224 962 484, 224 962 491
 • Fakultní poliklinika – Recepce – objednávání endoskopických vyšetření: 224 966 495

Ostatní kontakty jsou uvedeny v sekci: Odborné ambulance

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!