Klinika nefrologie

Charakteristika pracoviště

Klinika nefrologie je zaměřena zejména na diagnostiku a léčbu glomerulonefritid, renální vaskulitidy, lupusové nefritidy, renální a renovaskulární hypertenzi, amyloidózu ledvin a na dědičné nemoci ledvin. Tradiční jsou i očišťovací metody, od nejstarší hemodialýzy, přes peritoneální dialyzační program a kontinuální metody, prováděné na JIP. Od r. 1987 se rozvíjel program plasmaferetický, ve kterém dominují nemoci nervové a z interních – RPGN, vaskulitidy a hematologické (atypický HUS, TTP, AIHA). Velký počet pacientů z chronického dialyzačního programu nejen z Prahy se u nás léčí pro nejrůznější komplikace. Pacienti s akutním selháním ledvin tvoří víc jak 20 % hemodialyzačních výkonů.

Nové metody, významné úspěchy: Účast v mezinárodních projektech (European Vasculitis Study Group, European Renal cDNA Bank), diagnostika mutací u autosomálně dominantních polycystických ledvin a vrozených tubulopatií, léčba pacientů s glomerulopatiemi novými imunosupresívy a biologickou terapií.

Kontakt pro objednání na Nefrologickou ambulanci:
Tel: +420 224 966 790 (recepce) v době od 7:30 – 9:00 a 14:30 – 15:30
email: nefroambulance@vfn.cz

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, (pavilon A10, A13)
  • telefon +420 224 962 574 Klinika nefrologie sekretariát (areál)
  • telefon +420 224 962 696
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA
Přednosta
telefon+420 224 962 696
prim. MUDr. Doubravka Frausová
Primářka
telefon+420 224 962 680
Martina Kočová
Vrchní sestra
telefon+420 224 962 678
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!