Klinika nefrologie

Specializovaná centra

Centrum pro cévní přístupy

Jsme součástí Centra pro cévní přístupy pro mimotělní očišťovací metody, jež sdružuje naši kliniku, 3. interní kliniku – kardiologickou část, 2. chirurgickou kliniku – kardiochirurgii a Radiologickou kliniku Naše pracoviště indikuje nemocné se selháním ledvin k založení cévního přístupu, zajišťuje hemodialýzu a lůžkové zázemí pro pacienty ze všech dialyzačních středisek v ČR, u nichž je nutné založení cévního přístupu nebo výkony na něm. Hospitalizaci pacienta, u něhož má být proveden radiologický nebo chirurgický výkon na cévním přístupu lze zajistit po dohodě s vedoucí lékařkou lůžkového oddělení E.

MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. - Vedoucí lékař | | +420 224 963 297
+420 | 224 962 663 | 224 962 690

Centrum pro imunonefrologii

Centrum pro imunonefrologii 1. LF UK a VFN se zabývá imunitními postiženími ledvin a dalšími imunopatologickými stavy, především pak primárními a sekundárními glomerulonefritidami a vaskulitidami, jako např.:

  • ANCA asociované vaskulitidy (mikroskopická polyangitida, granulomatóza s polyangitidou – Wegenerova granulomatóza, eosinofilní granulomatóza s polyangitidou – syndrom Churga a Straussové),
  • Imunokomplexové vaskulitidy (kryoglobulinemická vaskulitida, IgA vaskulitida = Henoch-Schönleinova purpura, leukocytoklastická vaskulitida),
  • vaskulitidy s postižením CNS,
  • obrovskobuněčká arteritida, Takayashuova arteritida,
  • Behcetova nemoc,
  • panarteritis nodosa,
  • sekundární vaskulitidy, např. při hepatitidách.

Nemocným s těmito onemocněními poskytujeme komplexní péči v akutní i chronické fázi onemocnění, jak za hospitalizace, tak ambulantní formou. Nepřetržitě je k dispozici zázemí i pro nejnáročnější stavy (nejmodernější léčebné postupy včetně plasmaferézy, okamžitá dostupnost specializovaných laboratorních metod, možnost provedení biopsie ledviny s hodnocením týž den, veškeré hemoeliminační metody). Na péči o pacienty s těmito chorobami se podílejí další spolupracující odborníci jak z Všeobecné fakultní nemocnice, tak i z jiných zařízení (např.: Oddělení otorhinolaryngologie, Radiodiagnostická klinika, Oční klinika, Neurologická klinika, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Revmatologický ústav, Institut klinické a experimentální medicíny a další).

Pečujeme jak o pacienty z České republiky (české pojištěnce), tak o samoplátce. V případě, že pacient není pojištěn u české zdravotní pojišťovny, je vhodné předem domluvit způsob úhrady péče s vedením centra. 

Non-stop kontakt (pro naše pacienty a jejich ošetřující lékaře v případě zhoršení stavu, nutnosti konzultace nebo hospitalizace, event. v případě nově diagnostikovaného imunitního onemocnění ledvin).

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA - Přednosta | | +420 224 962 696
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, vchod A10 nebo A13, 3. patro
+420 | 224 962 690 | 224 962 573 (hospitalizace)
+420 224 966 790 (ambulantní pacienti)
+420 224 962 660 (non-stop)
+420 736 248 042 (lékař - OAM)

Hemodialyzační středisko

Poskytujeme nejen akutní a chronickou dialyzační péči 24 hodin denně, ale i kontinuální očišťovací metody (na Oddělení akutní medicíny) a plasmaferézu. Pečujeme hlavně o nemocné s akutním i chronickým selháním ledvin, dále o nemocné s různými autoimunitními onemocněními (autoimunní anémie, myasthenia gravis, demyelinizační onemocnění a další). Ve spolupráci s oddělením akutní medicíny (OAM) zajišťujeme dočasné cévní přístupy (dialyzační kanyly i tunelizované katetry). Podílíme se na péči o nemocné, u nichž je indikováno založení trvalého cévního přístupu. Po dohodě je u nás možné absolvovat rekreační dialýzu. Jako jedno z mála dialyzačních středisek nabízíme možnost dialýzy v neděli. Převzetí do dialyzačního programu, rekreační dialýzu a další lze domluvit s vedoucí lékařkou hemodialyzačního střediska. 

MUDr. Zuzana Hladinová - Vedoucí lékař | | +420 | 224 962 690 | 224 962 196
+420 | 224 962 292 | 224 962 184

Nefrologická klinika – Peritoneální dialýza

Pečujeme o nemocné v peritoneálně dialyzačním programu. Ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou VFN zajišťujeme implantaci katetrů pro peritoneální dialýzu za hospitalizace. Hospitalizujeme pacienty, kteří s prováděním peritoneální dialýzy začínají, i nemocné s komplikacemi této metody. Staráme se o pacienty ze všech spolupracujících dialyzačních středisek v ČR. Výše uvedený servis lze zajistit po dohodě s vedoucí lékařkou peritoneálně dialyzačního programu. Podrobnější informace o specializovaných činnostech, kterými se zabýváme, najdete na stránce s informacemi pro pacienty.

MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. - Vedoucí lékař | | +420 224 963 297
+420 224 962 690

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!