Klinika nefrologie

Informace pro pacienty

Klinika nefrologie je specializované pracoviště, které se zabývá léčením nemocí ledvin a souvisejících stavů s přesahem do příbuzných oborů (vnitřní lékařství v plném rozsahu, revmatologie, hematologie, urologie a další) se zaměřením na:

 • onemocnění ledvinných klubíček – imunonefrologii (glomerulonefritidy primární, sekundární), imunitní postižení cév (vaskulitidy – Wegenerova granulomatóza, syndrom Churg-Strauss, mikroskopická polyangitida, Goodpastureův syndrom a další),
 • některá revmatická a další systémová onemocnění s postižením ledvin (např. systémový lupus erythematodes, amyloidóza),
 • dědičná onemocnění ledvin (např. polycystóza ledvin, Alportův syndrom),
 • hemodialýzu a peritoneální dialýzu, jsme součástí centra pro cévní přístupy, je možné u nás absolvovat prázdninovou dialýzu,
 • fungujeme jako superkonsiliární pracoviště (centrum), díky oddělení akutní medicíny se dokážeme postarat i o nemocné s kritickými stavy.

Nezabýváme se problematikou transplantací – spolupracujeme v této oblasti s Transplantačním centrem IKEM.

Máte-li zájem se léčit na naší klinice, kontaktujte nejprve Vašeho lékaře – nejlépe ošetřujícího nefrologa. Ten se s námi spojí a v případě potřeby s námi domluví Vaše ambulantní vyšetření, léčení nebo hospitalizaci. Můžete nás ale i kontaktovat v závislosti na povaze Vašich obtíží – zde najdete seznam nejčastějších okruhů nemocí, jimiž se zabýváme. Pro kontakt využijte e-mail, případně telefonní kontakty.

Na klinice nefrologie provádíme běžné výkony jako na interním pracovišti se zázemím fakultní nemocnice, navíc:

 • hemodialýzu a další hemoeliminační techniky, peritoneální dialýzu, plazmaferézu,
 • renální biopsie,
 • výkony při intenzívní péči (elektrická kardioverze, invazívní ventilace, kanylace velkých žil, kontinuální očišťovací metody),
 • zavádění dočasných a permanentních cévních přístupů pro dialýzu.

Do nemocnice si vezměte:

 • legitimaci zdravotní pojišťovny,
 • občanský průkaz,
 • jméno a adresu Vašeho ošetřujícího lékaře,
 • výsledky Vašich vyšetření a doporučení k přijetí,
 • pravidelně užívané léky,
 • potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno,
 • osobní potřeby (pyžamo, přezůvky, toaletní potřeby vč. toaletního papíru),
 • cenné věci: doporučujeme vzít s sebou jen menší částky peněz a nebrat žádné cennosti (velké částky peněz, předměty z drahých kovů, vkladní a šekové knížky, kreditní karty). Cennosti je možno uložit do úschovy v pokladně nemocnice.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!