Klinika rehabilitačního lékařství

Charakteristika pracoviště

Klinika rehabilitačního lékařství poskytuje rehabilitaci zejména pacientům po postižení mozku a dalších neurologických onemocněních, po úrazech a operacích pohybového aparátu, při vertebrogenních obtížích apod. Cílem rehabilitace je integrace klienta do společnosti a zlepšení kvality jeho života.

Multidisciplinární tým odborníků: rehabilitační lékaři s různou základní odborností (z neurologie, interny, chirurgie), fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psycholog, logoped, speciální pedagog, sociální pracovník provádějí diagnostiku a navrhují krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán.

Pro pacienty po poškození mozku s problémy kognitivními, fatickými, pohybovými apod. je určen denní stacionář v budově kliniky na Albertově. Klinika zajišťuje fyzioterapii na lůžkách klinik VFN. Náplň fyzioterapie u jednotlivých pacientů je metodicky sledována lékaři kliniky.

Klinika má možnost provádět kromě běžných rehabilitačních vyšetření i polyelektromyografické vyšetření, stabilometrii, bicyklovou a rumpálovou ergometrii. Vědecká činnost je zaměřena na kinesiologii chůze a aplikaci ICF do praxe. Klinika se úspěšně zapojila do projektu Iniciativy Equal EU s názvem „Rehabilitace-aktivace-práce“ a do 6.rámcového programu EU.

Kontaktní údaje

  • adresa Albertov 7, 128 00 Praha 2
  • telefon +420 224 968 479
  • telefon +420 224 968 491 (kartotéka)
  • fax +420 224 917 898
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Přednosta
telefon+420 224 968 512
MUDr. Natálie Šebková
Primářka
telefon+420 224 968 489
Vendula Matolínová
Vedoucí fyzioterapeutka
telefon+420 224 968 494
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!