Klinika rehabilitačního lékařství

Charakteristika pracoviště

Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK poskytuje rehabilitaci dospělým pacientům prakticky v celém spektru diagnóz na svých ambulantních pracovištích a zajišťuje fyzioterapii na většině lůžkových oddělení nemocnice.

Prosazujeme pojetí rehabilitace jako uceleného programu s přesahem do oblasti sociální a pracovní, jehož cílem je zlepšení kvality života pacienta a jeho integrace do společnosti.

Klademe důraz na funkční hodnocení v rehabilitaci a na interprofesní spolupráci rehabilitačního týmu. Do něj patří rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti s nejširším spektrem terapeutických přístupů, ergoterapeuti, psychologové, logopedi, speciální pedagog a muzikoterapeut, sociální pracovnice, zdravotní sestra a sanitáři.

Specifickým zaměřením kliniky je dlouhodobá komplexní rehabilitace pacientů se získaným poškozením mozku. Pro ně je určen Denní stacionář na Albertově, který je jediným programem tohoto typu v ČR s tradicí již přes 20 let.

Na klinice probíhá rozsáhlá výuka lékařských i nelékařských zdravotnických profesí. Jsme dosud jediným pracovištěm v ČR, které má akreditaci UEMS RFM jako Training Centre in Physical and Rehabilitation Medicine a jsme Metodickým centrem praktické aplikace a výuky MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, ICF) v ČR.

 

Kontaktní údaje

  • adresa Albertov 7, 128 00 Praha 2
  • telefon +420 224 968 479
  • telefon +420 224 968 491 kartotéka Albertov (pro objednání
    volejte prosím v pracovní dny 8:00 - 10:00 hod,
    kontakty na další pracoviště viz Odborné ambulance)
  • fax +420 224 917 898
doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Přednosta
telefon+420 224 968 478
MUDr. Natálie Šebková
Primářka
telefon+420 224 968 512
Mgr. Petra Nováková
Vedoucí fyzioterapeutka
telefon+420 224 968 494
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!