Klinika rehabilitačního lékařství

Informace pro pacienty

Vyšetření v ambulancích je možné výhradně po předchozím objednání!

Před samotným zahájením rehabilitace je pacient nejprve vyšetřen rehabilitačním lékařem, aby bylo možné postupovat v terapii individuálně. S ohledem na potřebu zajistit rehabilitaci primárně pro potřebu pracovišť VFN (včetně lůžkových oddělení) je ambulantní kapacita pracoviště omezená.

Ambulance Albertov je určena zejména pro pacienty se získaným poškozením mozku (viz kapitola “Specializovaná centra”) a jako konziliární pracoviště pro pacienty se závažnějším funkčním postižením.

V případě zájmu o Denní stacionář se objednejte v kartotéce Albertov. Ke vstupnímu vyšetření je vhodné doporučení neurologa, praktického, rehabilitačního či jiného ošetřujícího lékaře. Na vyšetření lékařem s sebou přineste zdravotnickou dokumentaci včetně starých zpráv, které se týkají Vašeho onemocnění, nálezů ze zobrazovacích metod (CT, MRI) a kontakt na praktického lékaře.

Pracoviště na Fakultní poliklinice je čistě ambulantním provozem a zaměřuje se jak na pacienty traumatologické a ortopedické, tak vertebrogenní.

Oddělení disponuje středně velkým provozem fyzikální terapie (elektroléčba, magnet, ultrazvuk, vířivé vany, přístrojová lymfodrenáž). Objednání je možné na recepci telefonicky či osobně.

Ambulance na III. interní klinice je menšího rozsahu, je zaměřena na pacienty s bolestmi pohybového aparátu různého původu, poúrazové a pooperační stavy. Součástí pracoviště je i provoz fyzikální terapie (elektroléčba, magnet, ultrazvuk, vířivé vany, parafinové zábaly rukou).

Ambulance na IV. interní klinice je menšího rozsahu, je zaměřena na pacienty s poúrazovými a pooperačními stavy, bolestmi pohybového aparátu různého původu, pacienty kardiologické a angiologické (TOS – thoracic outlet syndrom). Má omezený provoz fyzikální léčby (magnet, ultrazvuk, elektroléčba).

Detašované pracoviště fyzioterapetů na Stomatologické klinice VFN se ve spolupráci s tamějšími lékaři věnuje problematice orofaciální oblasti včetně onemocnění čelistního kloubu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!