Klinika rehabilitačního lékařství

Nadace Rehalb

Na klinice vznikla v roce 1995 z iniciativy profesora MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. (1928-2019) nadace Rehalb (nyní Rehalb, o.p.s). Jejím účelem je podpora aktivit kliniky v péči o pacienty. Díky ní je možné zlepšovat vybavení kliniky, podporovat vzdělávání zaměstnanců, pořádat rekondiční pobyty pro pacienty, které navazují na léčbu v Denním stacionáři. Jedná se o nevýdělečnou aktivitu, která je financována ze sponzorských darů.

 Pokud chcete pomoci zlepšit péči o pacienty naší kliniky, podpořte Rehalb, o.p.s.

IČ 629 39 726

Albertov 7, Praha 2, 128 00

Číslo účtu 6171329/0800 (Česká spořitelna a.s.)

I malý příspěvek může pomoci!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!