Oddělení otorinolaryngologie (ORL)

Charakteristika pracoviště

Úkolem ORL je poskytovat specializovanou otorinolaryngologickou péči pacientům z Prahy a dalších oblastí České republiky, kompletní konziliární činnost pro kliniky a ústavy VFN a superkonsiliární služby pro nelůžková, především privátní spádová zařízení. Nosnými programy oddělení jsou dětská, většinou jednodenní chirurgie (adenotomie, tonsilektomie, tympanostomie, plastiky boltců, endoskopie). Dále ušní mikrochirurgie a nosní chirurgie dětí i dospělých včetně funkční a estetické chirurgie zevního nosu – rinoseptoplastik, endoskopických operací vedlejších nosních dutin. Běžnou součástí operativy je endoskopie cest dýchacích a polykacích a chirurgie měkkých tkání krku. ORL oddělení VFN úzce spolupracuje s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol a 1. LF UK v pedagogické, vědecké i léčebně preventivní činnosti. Návaznost v péči o onkologické pacienty je zajištěna spoluprací s onkologickým centrem Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol a 1. LF UK a klinikami VFN zabývajícími se onkologickou léčbou.  ORL oddělení provádí klasické i radiofrekvenční operace u pacientů se syndromem spánkové apnoe (OSAS). Dlouhodobě se podílí spolu se Spánkovou laboratoří Neurologické kliniky VFN a Stomatochirurgickou klinikou i na výzkumu (grantové projekty) syndromu spánkové apnoe.  Úspěšný je program endoskopické chirurgie slzných cest, na kterém se podílí spolu s lékaři z Oční kliniky VFN. ORL oddělení provádí rovněž radiofrekvenční operace v dutině nosní a ústní.

Na ORL oddělení VFN v Praze jsme nově zavedli moderní metodu endoskopického odstranění nosních mandlí u dětí Koblátorovou plasma sondou. Jedná se o šetrné a bezpečné odstranění zvětšené tkáně nosní mandle v nosohltanu plasmatickým polem, které se vytváří na konci sondy. Plazmatické pole šetrně a efektivně tkáň naruší a odsaje. Plasma sondou se ihned staví i případné krvácení. Výhodou metody je menší traumatizace spodiny nosohltanu a obvykle kratší doba hojení a menší bolestivost. Preciznější odstranění tkáně nosní mandle minimalizuje riziko jejího opětovného dorůstání.
Operace se provádí v celkové anestesii a zákrok trvá cca 20 – 40 min. Podrobnější informace a odpovědi na Vaše dotazy Vám rádi poskytneme na naší dětské a všeobecné ORL ambulanci.

Nechirurgická péče oddělení je zaměřena na diagnostiku a léčbu akutních i vleklých poruch sluchu, rovnováhy a ušního šelestu (tinitu), provádí se kompletní audiologická vyšetření včetně superkonsiliární posudkové činnosti. V rámci ORL oddělení pracuje Otonerurologické centrum VFN a ambulance pro korekci sluchových vad sluchadly.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (pavilon A7)
  • telefon +420 224 962 361 (sekretariát)
  • telefon +420 224 962 315 (ambulance – kartotéka)
  • telefon +420 224 962 322 (ambulance)
  • telefon +420 224 962 316 (lůžkové)
  • telefon +420 224 962 358 (lůžkové)
  • fax +420 224 920 608
  • email sekretariat.orl@vfn.cz
MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 962 312
Bc. Kateřina Řezáčová
Vrchní sestra
telefon+420 224 962 302
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!