Psychiatrická klinika

Charakteristika pracoviště

Psychiatrická klinika VFN je akreditovaným pracovištěm v oboru psychiatrie a zároveň je součástí systému komplexní péče a postgraduálního vzdělávání v psychiatrii. Poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s duševními poruchami v akutním stavu na standardních lůžkových odděleních a superkonsiliární péči pro pacienty obtížně diagnostikovatelné, farmakorezistentní či jinak komplikované. Pracoviště využívá nejnovější metody léčby např. repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci mozku.

Klinika disponuje 120 lůžky na 5 odděleních různého typu. Další formy péče probíhají na 3 různě zaměřených denních stacionářích a v dispenzární ambulantní péči.

Součástí Psychiatrické kliniky jsou i specializovaná centra: Centrum pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy demence, Centrum pro dorostovou a vývojovou psychiatrii, Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, Centrum pro klinickou psychoterapii a psychosomatiku, a Centrum pro profylaxi afektivních poruch.

Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2
+420 | 224 965 344 | 224 965 345
+420 224 923 077
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Přednosta
+420 224 965 344
MUDr. Irena Zrzavecká
Primářka
+420 224 965 340
Bc. Zuzana Fišarová
Vrchní sestra
+420 224 965 339
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!