Psychiatrická klinika

Charakteristika pracoviště

Neurostimulační centrum

  • od 9. 1. 2024 je obnoven provoz Neurostimulačního centra v ambulantním režimu
  • Kontakty pro objednání a konzultace: ect@vfn.cz, rtms@vfn.cz

UPOZORNĚNÍ: Z personálně provozních důvodů je dočasně omezen provoz některých úseků Psychiatrické kliniky:

Gerontopsychiatrie – lůžkové oddělení 4.

  • do 28. 1. 2024 – uzavření lůžek
  • krátkodobé pobyty pouze u akutních stavů, po individuální dohodě s vedoucí lékařkou
  • doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D., telefon: 224 965 317, Martina.Zverova@vfn.cz

Dětské a dorostové detoxifikační lůžkové oddělení

  • do 28. 1. 2024 – snížení kapacity lůžek
  • krátkodobé detoxifikační pobyty pouze u akutních stavů, po individuálním zhodnocení
  • ddd@vfn.cz

Centrum pro poruchy příjmu potravy – lůžkové oddělení. 3.


Psychiatrická klinika VFN je akreditovaným pracovištěm v oboru psychiatrie a zároveň je součástí systému komplexní péče a postgraduálního vzdělávání v psychiatrii. Poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s duševními poruchami v akutním stavu na standardních lůžkových odděleních a superkonsiliární péči pro pacienty obtížně diagnostikovatelné, farmakorezistentní či jinak komplikované. Pracoviště využívá nejnovější metody léčby např. repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci mozku.

Klinika disponuje 120 lůžky na 5 odděleních různého typu. Další formy péče probíhají na 3 různě zaměřených denních stacionářích a v dispenzární ambulantní péči.

Součástí Psychiatrické kliniky jsou i specializovaná centra: Centrum pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy demence, Centrum pro dorostovou a vývojovou psychiatrii, Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, Centrum pro klinickou psychoterapii a psychosomatiku, Centrum pro profylaxi afektivních poruch a od roku 2022 nově také Centrum krizové péče.

Kontaktní údaje

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 965 344
MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Primářka
telefon+420 224 965 340
Bc. Zuzana Fišarová
Vrchní sestra
telefon+420 224 965 339
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!