Psychiatrická klinika

Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze

Specializované centrum – Denní stacionář pro adolescenty

Hlavním cílem projektu Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze, který probíhá na Psychiatrické klinice, je podpora a rozvoj multidisciplinární péče u duševně nemocných dětí a dospívajících, zkvalitnění péče a vzdělávání multidisciplinárního týmu, rodičů a dalších pečujících osob.

V rámci projektu vám nabízíme sadu edukačních materiálů v podobě brožur a informačních letáků týkajících se osmi diagnostických okruhů v oblasti duševního zdraví. Tyto materiály jsou určeny jednak pro rodiče a pečovatele o děti a dospívající a jednak pro odbornou veřejnost a přináší aktuální, srozumitelná doporučení týkající se léčby a prevence duševních nemocí.

Z dalších výstupů projektu je k dispozici Sborník z konference „Multidisciplinární péče u duševně nemocných dětí a dospívajících“, která se konala v Praze ve dnech 19. – 20. 10. 2023.

 

Registrační číslo projektu: ZD-ZDOVA1-017

Projekt byl financován z Fondů EHP/Norska 2014-2021 v rámci programu Zdraví

Veškeré materiály slouží jen k náhledu.

Kopírování a další šíření publikovaných materiálů je možné jen se souhlasem Psychiatrické kliniky VFN Praha.

    

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!