Psychiatrická klinika

Zdravotně sociální pracovnice

Zdravotně sociální pracovnice na Psychiatrické klinice poskytují především specializovanou, individualizovanou péči hospitalizovaným pacientům a podporu v sociální oblasti při návratu do domácího prostředí. Zajištují také konzultace v oblasti sociální práce rodinným příslušníkům a blízkých pacientů.

Kontaktní e-mail: psychiatrie-zsp@vfn.cz

 

Mgr. Renáta Kosová, kontakt: 607 029 621

 • Oddělení 6. – Akutní příjmové a aktivizační oddělení muži, činnosti
 • Oddělení 4. – Gerontopsychiatrie, činnosti

Mgr. Aneta Kutheilová, kontakt: 607 030 668

 • Oddělení 1. – Akutní příjmové oddělení – ženy, činnosti
 • Oddělení 3. – Centrum pro poruch příjmu potravy, činnosti

Dominika Mrázová, DiS., kontakt: 607 030 354

 • Oddělení 5. – Aktivizační/Lůžkové oddělení – ženy, činnosti
 • Dětské a dorostové detoxifikační oddělení – ddd@vfn.cz, činnosti

 

Lůžková oddělení – činnosti zdravotně sociálního pracovníka
 • Virtuální multidisciplinární tým s CDZ a terénními týmy Fokus, ESET a Bona
 • Komunikace s ÚP, vystavování potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání
 • Komunikace s PSSZ – Dočasná pracovní neschopnost (DPN)
 • Telefonická komunikace se zaměstnavateli – ověřování trvání pracovního poměru, rozsah pracovního poměru, zjišťování evidenčních čísel (u cizinců) kvůli vystavení DPN
 • Komunikace s pojišťovnami – ověřována platnost zdravotního pojištění, správnost čísel pojištěnců, konzultace ohledně druhu pojištění
 • Spolupráce s OSPOD – podávání žádostí o sociální šetření v rodině, spolupráce v rámci zabezpečení novorozenců pacientek, navazování pacientek na další podpůrné organizace pro matky s dětmi
 • Komunikace s ČSSZ – podávání žádostí o prodloužení podpůrčí doby u dočasné pracovní neschopnosti
 • Komunikace s azylovými domy, s domy pro oběti domácího násilí, s humanitárními hostely/hotely – zprostředkování ubytování, zjištění volných kapacit, vyplnění žádostí o přijetí, zprostředkování případné osobní schůzky sociální pracovnice z pobytové služby s pacientem
 • Telefonická i osobní komunikace s rodinnými příslušníky pacientů
 • Konzultační činnost v oblasti bydlení, financí, následné péče, dávek hmotné nouze a dávek státní sociální podpory
 • Edukace v oblasti nemocenského pojištění a dávek, které z něj vyplývají
 • Vydávání kontaktů na ubytovací a azylová zařízení
 • Komunikace se soudy – zjišťování informací ohledně soudních jednání, omlouvání pacientů ze soudního líčení
 • Podávání návrhu na omezení způsobilosti a stanovení opatrovníka pacienta
 • Podávání žádostí o lékařské zprávy
 • Spolupráce s městskými úřady v rámci sociálního šetření
 • Po domluvě s lékařem podávání hlášení o zdravotní způsobilosti řidiče
 • Spolupráce s pobočkami české pošty – žádosti o výplaty invalidních důchodů, příspěvku na mobilitu a dalších dávek
 • Vystavování potvrzení o hospitalizaci
 • Pojištění cizinců, komunikace s oddělením zvláštních úhrad VFN
 • Komunikace s ambasádou kvůli zajištění případné repatriace pacienta do vlasti, součinnost při komunikaci se zahraničními pojišťovnami, s rodinnými příslušníky pacienta atd.
 • Součinnost s cizineckou policií/PČR při ztotožnění pacienta
 • Komunikace s opatrovníky pacientů, žádosti o listiny opatrovníku, soudních usnesení
 • Objednávání pacientů na lůžka následné péče

Oddělení 3 – nad rámec standardních činností
 • Vedení pořadníku na oddělení PPP
 • Telefonická i osobní komunikace se zájemci o léčbu
 • Telefonická komunikace s rodinnými příslušníky pacientů
 • Telefonická komunikace se školskými institucemi
 • Komunikace s ambulantními lékaři a praktickými lékaři

Oddělení 4 – nad rámec standardních činností
 • Objednávání pacientů na lůžka následné péče
 • Komunikace s rodinnými příslušníky ohledně umístění pacienta do pobytových zařízení
 • Poskytnutí kontaktů na zařízení následné péče
 • Zajišťování pečovatelské služby
 • Poskytování poradenství o domácí péči
 • Podpora v oblasti neformálních pečujících
 • Komunikace s českou poštou – přeposílání důchodů

Dětské a dorostové detoxifikační oddělení – nad rámec standardních činností
 • Telefonická komunikace s rodinou, po domluvě možnost také osobní konzultace
 • Poskytování poradenství zájemcům, rodině, pracovníkům z jiných zařízení
 • E-mailová komunikace (ddd@vfn.cz), případně objednání pacientů
 • Spolupráce s kurátory (po telefonu či osobní schůzka, dle domluvy)
 • Komunikace s diagnostickými ústavy, výchovnými ústavy, případně OSPOD
 • Domlouvání/informování o plánu propuštění pacienta se zákonnými zástupci či pověřeným pracovníkem zařízení (DÚ, VÚ)
 • Pomoc s hledáním a realizací dalších zařízení přizpůsobených potřebám pacienta
 • Komunikace s úřadem práce, vystavování potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání
 • Vystavování potvrzení o hospitalizaci pro školu nebo zaměstnavatele
 • Spolupráce s OSPOD – podávání žádostí o sociální šetření v rodině
 • Podávání žádostí o lékařské zprávy
 • Posílání zpráv z hospitalizace na základě obdržené žádosti
 • Součinnost s PČR
 • Spolupráce se všemi institucemi v oblasti terapie drogových závislostí ve spolupráci s adiktologem
 • Pomoc zprostředkovat kontakt se sociálními kurátory a probačními úředníky
 • Poskytnutí kontaktů na zařízení následné péče
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!