Ústav imunologie a mikrobiologie

Charakteristika pracoviště

Klinické ambulance ÚIM zajišťují komplexní alergologickou a imunologickou péči na úrovni specializovaných ambulancí fakultní nemocnice (prevence, diagnostika, dispenzarizace, terapie) včetně konziliárních služeb pro pracoviště VFN, dle volných kapacit i v rámci Prahy a celé ČR.

Na pracovišti se soustřeďují nemocní s imunodeficiencemi, s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, s alergickými chorobami včetně astma bronchiale. Na pracovišti je možné provádět bronchodilatační testy.

Veškerá komplexní činnost se opírá o laboratorní imunologická a alergologická vyšetření prováděná laboratoři, která tvoří samostatnou jednotku v rámci ÚLBLD VFN.

Součástí ústavu je Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy. V laboratoři se provádí sérologická diagnostika, mikroskopická diagnostika tkáňových preparátů, mikroskopické vyšetření moči a stolice, příprava antigenu larvální toxokarózy.

Kontaktní údaje

  • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova A, 4. patro)
  • adresa Studničkova 7, 128 00 Praha 2 (NRL pro tkáňové helmintózy)
  • telefon +420 224 968 589 (NRL pro tkáňové helmintózy)
  • telefon +420 224 966 264 (sekretariát)
  • email imunoalergo@vfn.cz
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Přednosta
telefon+420 224 968 459
MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 966 266
Vladimíra Buchlová
Staniční sestra
telefon+420 224 966 219
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!