Ústav imunologie a mikrobiologie

Kontakt

Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova A, 4. patro)
Studničkova 7, 128 00 Praha 2 (NRL pro tkáňové helmintózy)
+420 224 968 589 (NRL pro tkáňové helmintózy)
+420 224 966 264
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Přednosta
+420 224 968 459
MUDr. Josef Krupička
Primář
+420 224 966 208
Vladimíra Buchlová
Staniční sestra
+420 224 966 219
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!