Ústav imunologie a mikrobiologie

Informace pro pacienty

Objednání pacientů do jednotlivých ambulancí je možné osobně či telefonicky na základě doporučení praktického či odborného lékaře. V případě, že pacient navštěvuje jiné pracoviště alergologie nebo imunologie, žádáme o neprodlenou informaci.

Před imunologickým a alergologickým vyšetřením na specializovaném fakultním pracovišti si zajistěte základní interní vyšetření přes Vašeho odesílajícího či praktického lékaře. Toto vyšetření je nezbytné k vyloučení jiných interních příčin Vašich obtíží.

Seznam potřebných laboratorních a dalších vyšetření:

  • sedimentace FW
  • krevní obraz včetně diferenciálního rozdělení leukocytů
  • základní biochemie (ionty, urea, kreatinin, kyselina močová, jaterní testy, glykémie, CRP)
  • moč chemicky, sediment
  • Rtg srdce a plic – dle charakteru obtíží (při dušnosti, kašli atp.)
  • u únavových stavů vyloučit suspektní thyreopatii (fT4, TSH, anti-TPO, anti-TG)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!