Ústav soudního lékařství a toxikologie – toxikologie

Charakteristika pracoviště

Na pracovišti jsou prováděna toxikologická vyšetření vzorků biologického materiálu pacientů (krev, moč, žaludeční výplach), případně i dalších vzorků souvisejících s případem (neznámá tekutina, prášek) pro klinické a soudní účely. Základem je systematická analýza na přítomnost předem neznámých nox (léky, drogy a další xenobiotika) a jejich metabolitů  pro diferenciální diagnostiku akutních intoxikací a diagnostiku drogové závislosti. Jsou monitorovány hladiny toxikologicky významných látek jako paracetamol, salicyláty, antiepileptika, antidepresiva, ethylenglykol, etylalkohol a další pro sledování účinnosti terapie při intoxikacích. Stanovuje se i hladina karbonylhemoglobinu v krvi při otravách kouřovými plyny.  Dále jsou prováděna různá kontrolní vyšetření sloužící ke sledování užívání terapie (antihypertenziva, hypolipidemika, NTBC aj.) a abstinence od drog při léčebných odvykacích programech.  Laboratoř zavedla vyšetřování smolky novorozenců matek se suspektní drogovou závislostí pro diagnostiku vystavení plodu vlivu drog in utero. Především z forenzních důvodů se provádí  analýza vlasů, která ozřejmí užívání drog i po delším časovém intervalu, kdy již nejsou prokazatelné v krvi ani moči.

Naše laboratoř spolehlivě prokazuje stovky až tisíce exogenních látek a jejich metabolitů v moči (event. v jiném biologickém materiálu). Jen u vybraných zhruba osmdesáti analytů stanovujeme také koncentrace v séru.

Toxikologické oddělení provádí  vyšetření nejen pro VFN, ale i pro všechna zdravotnická zařízení v Praze, na území Středočeského kraje a v případě potřeby pro celou republiku. Oddělení zajišťuje 24 hodinovou pohotovostní službu. Požadavky na vyšetření od soukromých osob je možné dohodnout jak telefonicky, tak osobně v běžném denním provozu.

Provozní doba

  • Po – Pá   07:30 – 16:00

Pohotovostní služba

  • Po – Pá   16:00 – 07:30
  • So – Ne   07:30 – 07:30

Kontaktní údaje

  • adresa Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
  • telefon +420 224 967 190 (sekretariát)
  • telefon +420 224 911 267 (pohotovost/konzultace)
  • fax +420 224 911 267
  • email toxikologie-dotazy@vfn.cz
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
Přednosta
telefon+420 224 967 194
Ing. Petra Růžičková
Vedoucí laborantka
telefon+420 224 967 022
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!