Ústav soudního lékařství a toxikologie – toxikologie

Kontakt

Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
+420 224 967 190 (sekretariát)
+420 224 911 267 (pohotovost/konzultace)
+420 224 911 267
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
Přednosta
+420 224 967 194
Ing. Petra Růžičková
Vedoucí laborantka
+420 224 967 022
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!