Evropské granty

Péče o nezralé novorozence

Kód: CZ.2.16/3.1.00/21564
Stav: Ukončené

Název projektu: Péče o nezralé novorozence

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014
Rozpočet projektu: 16 997 312,83
Garant projektu (pracoviště): Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nově pořízeného přístrojového vybavení implementovat do klinické praxe lepší praktiky léčby nezralých novorozenců a zároveň vytvořit ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze špičkové neonatologické pracoviště s mezinárodní prestiží v oblasti vzdělávání a výzkumu. Projekt je realizován v partnerství s 1. lékařskou fakultou UK.

Samotná realizace projektu (tzv. investiční fáze) proběhne v jedné etapě, jejímž obsahem bude příprava výběrových řízení na dodavatele přístrojů, výběr dodavatelů a postupné dodání a instalace přístrojového vybavení. Celkem bude pořízeno 31 moderních zdravotnických přístrojů.

Po skončení investiční fáze následuje pětiletá doba udržitelnosti, během níž musí být naplněny plánované výsledky, ke kterým se VFN zavázala a kterými jsou:

  • Odborné publikace dle metodiky RVV
  • Vytvoření e-learningových prezentací o využití metod v českém i anglickém jazyce

Cílem bude řešení následujících výzkumných úkolů:

  • Nové postupy a techniky ve stabilizaci a resuscitace extrémně nezralých novorozenců (tzv. zlatá hodina).
  • Optimalizace umělé plicní ventilace a její vliv na morbiditu nezralých novorozenců (volume target ventilation).
  • Stabilizace plicního objemu neinvazivní ventilační podporou a vliv na zkrácení a snížení potřeby umělé plicní ventilace (bi-level nasal CPAP).
  • Zhodnocení významu funkční echokardiografie a near infrared spektroskopie (NIRS) pro zlepšení selektivní cílené léčby cirkulačních poruch nezralých novorozenců.

Projekt „Péče o nezralé novorozence“, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21564, který byl schválen v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (www.oppk.cz), je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z rozpočtu Hlavního města Prahy a z vlastních zdrojů VFN.

 

Udržitelnost projektu

Prezentace 2015

Prezentace 2016

Prezentace 2017

Prezentace 2018

Odborné články

Evaluace dopadů a efektů OPPK

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!