Klinika adiktologie

Charakteristika pracoviště

Klinika adiktologie vznikla sloučením oddělení pro léčbu závislostí a centra adiktologie.

Oddělení pro léčbu závislostí je zaměřeno na léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství (gamblingu), terapie duálních poruch (kombinace závislosti na návykové látce a další duševní poruchy). Zajišťuje i rodinnou terapii návykových nemocí. Centrum adiktologie se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených. Jádro činnosti centra adiktologie zahrnují zejména tři oblasti:

  • vysokoškolská výuka,
  • výzkum a vývoj,
  • tvorba programu celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru.

Kontaktní údaje

  • adresa Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
  • telefon +420 224 968 222 (příjem)
  • telefon +420 224 968 225 (sekretariát primáře)
  • telefon +420 224 968 270 (sekretariát přednosty)
  • fax +420 224 968 219
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 968 268
MUDr. Miroslava Mašlániová
Primář
telefon+420 224 968 224
Mgr. Martina Pavlíčková, MBA
Vrchní sestra
telefon+420 224 968 209
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!