Klinika adiktologie

Informace pro pacienty

Režim Detoxifikační jednotky Kliniky adiktologie VFN je nekuřácký. Pro pacienty hospitalizované na této jednotce je připravena plně hrazená náhradní nikotinová léčba /náplasti, žvýkačky/ a terapeutická podpora zaměřená zejména na edukačně-motivační aktivity.


Informace k přijetí na detoxifikační jednotku

Co je potřeba:
 • platný doklad totožnosti (OP, pas) a průkaz pojištěnce (případně náhradní doklad, rodný list není akceptován)
 • přinesené vlastní léky je nutné mít v originálních baleních a s viditelným datem exspirace
 • pacienti metadonových substitučních programů musí mít zprávu o aktuální dávce metadonu
 • přinést záznam z poslední kontroly u ambulantního specialisty v případě somatického onemocnění nebo propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace
 • základní hygienické potřeby, kosmetické přípravky bez alkoholu, domácí oblečení (tepláky, legíny, trička, mikina, ponožky, spodní prádlo), pyžamo, přezůvky, ručník, lahev na pití
 • u sebe můžete mít mobilní telefon, elektronickou čtečku knih s nabíječkou a sluchátka
 • přinést si můžete pouze kávu nebo čaj v originálním balení
Co nenosit:
 • cennosti, platební karty
 • finanční hotovost, max. 1000,- Kč, lze uložit v trezoru oddělení
 • elektroniku mimo mobilní telefon, tablet a čtečku knih
Co je zakázáno vnášet na detoxifikační jednotku:
 • návykové látky vč. cigaret a kuřáckých potřeb
 • zbraně, střelivo
 • potraviny, nápoje

Na detoxifikační jednotku se lze objednat na tel. čísle +420 725 736 177pouze v pondělí mezi 8:30 – 11:00 hod.

Pokud máte zájem o ústavní režimovou léčbu, pak kontaktujte příslušná oddělení. Kontakty viz níže.

Nástup na detox je nutné den před přijetím potvrdit SMS zprávou na tel. +420 725 736 177.
Objednaní pacienti se musí dostavit do přijímací kanceláře kliniky mezi 8:30 – 9:30 hod.


Informace pro budoucího pacienta – Lůžkové oddělení – MUŽI (LOM)

Klinika adiktologie (KAD) navazuje na tradici Protialkoholního oddělení, založeného v roce 1948 MUDr. Jaroslavem Skálou. Lůžkové oddělení – MUŽI Kliniky adiktologie (LOM) poskytuje střednědobou ústavní léčbu v délce maximálně 13 týdnů pro všechny, kteří mají problémy s užíváním alkoholu či jinými návykovými látkami, hráčstvím nebo kombinací uvedených možností.

Zájemci o léčbu musí projít indikačním pohovorem. Pro objednání na indikační pohovor volejte na číslo 224 968 261 (234) od pondělí do čtvrtka mezi 10:00 – 11:00 nebo pište na e-mail andrea.kodytkova@vfn.cz.

Pohovory probíhají KAŽDÉ ÚTERÝ od 14:00 po předchozím objednání. S sebou doneste občanský průkaz a kartičku pojištěnce.

Pacienti jsou přijati přes Detoxifikační oddělení Kliniky adiktologie, délku léčby určuje lékař detoxu.

V případě, že máte o léčbu zájem a NEPROŠLI JSTE INDIKAČNÍM POHOVOREM, tak pokračování do režimové léčby je možné pouze po pohovoru s pracovníky Lůžkového oddělení mužiNástup na detox NEZAJIŠŤUJE AUTOMATICKY MÍSTO V REŽIMOVÉ LÉČBĚ.

Co je potřeba si před nástupem zařídit (nelze zařídit z oddělení):
 • přeposílání pošty na adresu: Apolinářská 447/4, Praha 2, 128 00
 • dostatečný finanční obnos a finanční záležitosti (minimálně 500,- na vstupné v rámci kulturních vycházek, jízdenky MHD aj.)
 • záležitosti na úřadech: evidence na ÚP, hmotná nouze, doklad o zdravotní pojištění, OP…
 • nezbytná ošetření: např. zubní lékař, specializovaný lékař (diabetolog, kardiolog apod.)
 • lékařskou zprávu o zdravotním stavu, pokud se léčíte pro nějaké závažnější onemocnění nebo užíváte dlouhodobě léky

Na dobu léčby na KAD je možné vystavit potvrzení dočasné pracovní neschopnosti – PN.

Pokud jste hlášeni na ÚP, oznamte před nástupem termín plánovaného přijetí.

Ústavní léčba na LOM, je kombinací léčby psychoterapeutické a režimové.

Základní pravidla:
 • v léčbě se smí kouřit (nesmí se používat elektronická cigareta, vaporizéry, balený tabák apod.)
 • pro zájemce, kteří se rozhodnou nekouřit, je zajištěna farmakologická substituční podpora (nikotinové náplasti) a psychoterapeutická podpora
 • neužívat a na kliniku nevnášet žádné návykové látky (s výjimkou cigaret a kávy, dle pravidel oddělení)
 • nepřípustné je jakékoliv agresivní chování
 • používání mobilního telefonu a jiné elektroniky dle pravidel oddělení
 • zájemce musí být fyzicky i psychicky schopen se léčby účastnit – v případě nemožnosti toto dodržet není buď přijat nebo je mu léčba přerušena

Prosím, informujte své blízké o následujících skutečnostech:

 • telefonické podávání informací o zdravotním stavu možné pouze na základě předem domluveného hesla
 • přinášení osobních věcí rodinnými příslušníky na oddělení je možné pouze v době návštěv (pac. musí mít terapeutickým týmem schválenou žádost o obsahu donesených věcí)
 • po celou dobu hospitalizace poštovní služby nejsou omezeny, a to i v případě balíkových zásilek (pouze přes Českou poštu, jinými kurýrními službami není dovoleno)

Nutné vybavení: občanský průkaz, průkaz (karta) zdravotní pojišťovny, linkovaný sešit A4 (na deník), psací potřeby

Osobní prádlo, pracovní oděv, pracovní rukavice a obuv, sportovní oděv a obuv, vycházkový oděv a obuv, obuv na přezutí, noční úbor, základní toaletní potřeby včetně holení. Kosmetické přípravky (voda po holení, deodoranty,…) pouze bez obsahu alkoholu. Léky, které pravidelně užíváte, na dobu celého pobytu. Známky, obálky, karimatka – jako důležitá pomůcka na programy, finanční hotovost k osobní potřebě dle vlastního uvážení.

Na oddělení není možné používat sypaný čaj. 

Je zakázáno vnášet zbraně a střelivo, návykové látky.

Nedoporučujeme přinášet větší obnos peněz a cenné předměty.

Elektroniku smějí pacienti používat pouze v časech k tomu určených.

Kontakt: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Lůžkové oddělení – MUŽI, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

Telefon: 224 968 234

Úspěšnou léčbu Vám přeje terapeutický tým Lůžkového oddělení – MUŽI Kliniky adiktologie.


Informace pro budoucí pacientky – Lůžkové oddělení – ŽENY (LOŽ)

Co nabízíme?

Nabízíme dobrovolnou ústavní léčbu závislosti pro ženy s dobou trvání zpravidla 17 týdnů. Program léčby je vystaven tak, aby za příznivých podmínek vystavil pacientky situacím, které neuměly v minulosti zvládat, pomohl jim porozumět jejich selhávání a nacvičit adaptivnější způsoby chování. Zahrnuje psychoterapii, ergoterapii, léčebný tělocvik, relaxační techniky, přednášky a studium odborné literatury. Základem psychoterapie je komunitní a skupinová psychoterapie, doplněná individuální psychoterapií a prací s deníkem, v indikovaných případech farmakoterapie.

Pro koho je léčba určena?

Ženám starším 18 let se závislostí na jakékoliv návykové látce (alkohol, návykové léky, ilegální drogy), případně v kombinaci s další psychickou poruchou (poruchy příjmu potravy, afektivní a úzkostné poruchy), které mají zájem se léčit.

Jak se objednat?
 • Nejvýhodnější forma objednání je přijít osobně (možno v doprovodu blízké osoby) kterýkoliv čtvrtek v 16 hodin na informační pohovor (Apolinářská 4, v průchodu vpravo; v čekárně v přízemí vyčkat příchodu personálu). Není nutné se objednávat předem.
 • Uvažujete-li o léčbě, můžete se také zúčastnit doléčovací skupiny, která se schází každý čtvrtek od 16:15 do 17:30 v učebně v přízemí našeho oddělení. Podmínkou vstupu je střízlivost.
 • Pro zájemkyně, které se nemohou na informační pohovor nebo doléčovací skupinu dostavit, je možné se objednat k léčbě telefonicky – Bc. Anna Mrázková, 224 968 223 / 224 968 201 nebo prostřednictvím e-mailu apolinar.zeny@vfn.cz.
Kde získám další informace?
Kontakty LOŽ:
 • +420 224 968 201 – sesterna
 • +420 224 968 223 – adiktolog, sociální pracovnice
 • +420 224 968 206 – vedoucí lékařka
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!