Klinika adiktologie

Informace pro pacienty

Od 30. 12. 2019 se režim Detoxifikační jednotky Kliniky adiktologie VFN mění v nekuřácký. Pro pacienty hospitalizované na této jednotce je připravena plně hrazená náhradní nikotinová léčba /náplasti, žvýkačky/ a terapeutická podpora zaměřená zejména na edukačně-motivační aktivity.


Informace k přijetí na detoxifikační jednotku

Co je potřeba:

 • platný doklad totožnosti (OP, pas) a průkaz pojištěnce (případně náhradní doklad, rodný list není akceptován)
 • v případě užívání léků před přijetím je nutné mít s sebou medikaci na předpokládanou dobu pobytu, léky je nutné mít v originálních obalech s viditelným datem exspirace
 • pacienti metadonových substitučních programů musí mít zprávu o aktuální dávce metadonu
 • přinést záznam z poslední kontroly u ambulantního specialisty v případě somatického onemocnění nebo propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace
 • základní hygienické potřeby, domácí oblečení, přezůvky
 • u sebe můžete mít mobilní telefon a elektronickou čtečku knih s nabíječkou
 • přinést si můžete pouze kávu nebo čaj v originálním balení

Co nenosit:

 • cennosti, platební karty
 • finanční hotovost, max. 1000,- Kč, lze uložit v trezoru oddělení
 • elektroniku mimo mobilní telefon a čtečku knih

Co je zakázáno vnášet na detoxifikační jednotku:

 • návykové látky vč. cigaret a kuřáckých potřeb
 • zbraně, střelivo
 • potraviny, nápoje

Objednat se lze na tel. +420 725 736 177 (POUZE DETOX) v pracovních dnech PO – ČT mezi 13 – 14 hod.
Nástup je nutné den před přijetím telefonicky, nebo sms, potvrdit na tel. +420 725 736 177 mezi 13 – 14 hod.
Objednaní pacienti se musí dostavit do přijímací kanceláře kliniky nejpozději v 9.30 hod.


Informace pro budoucího pacienta – Lůžkové oddělení – MUŽI (LOM)

Klinika adiktologie (KAD) navazuje na tradici Protialkoholního oddělení, založeného v roce 1948 MUDr. Jaroslavem Skálou. Lůžkové oddělení – MUŽI Kliniky adiktologie (LOM) poskytuje střednědobou ústavní léčbu v délce maximálně 13 týdnů pro všechny, kteří mají problémy s užíváním alkoholu či jinými návykovými látkami, hráčstvím nebo kombinací uvedených možností.

Zájemci o léčbu musí projít indikačním pohovorem. Pro objednání na indikační pohovor volejte na číslo 224 968 261 (234) od pondělí do čtvrtka mezi 10:00 – 11:00 nebo pište na e-mail andrea.kodytkova@vfn.cz.

Pohovory probíhají KAŽDÉ ÚTERÝ od 14:00 po předchozím objednání. S sebou doneste občanský průkaz a kartičku pojištěnce.

Pacienti jsou přijati přes Detoxifikační oddělení Kliniky adiktologie, délku léčby určuje lékař detoxu.

V případě, že máte o léčbu zájem a NEPROŠLI JSTE INDIKAČNÍM POHOVOREM, tak pokračování do režimové léčby je možné pouze po pohovoru s pracovníky Lůžkového oddělení mužiNástup na detox NEZAJIŠŤUJE AUTOMATICKY MÍSTO V REŽIMOVÉ LÉČBĚ.

Co je potřeba si před nástupem zařídit:

 • přeposílání pošty na adresu: Apolinářská 447/4, Praha 2, 128 00
 • dostatečný finanční obnos a finanční záležitosti (celý pobyt pouze na oddělení)
 • záležitosti na úřadech: evidence na ÚP, hmotná nouze, doklad o zdravotní pojištění, OP…
 • nezbytná ošetření: např. zubní lékař, specializovaný lékař (diabetolog, kardiolog apod.)
 • lékařskou zprávu o zdravotním stavu, pokud se léčíte pro nějaké závažnější onemocnění nebo užíváte dlouhodobě léky

Na dobu léčby na KAD je možné vystavit potvrzení dočasné pracovní neschopnosti – PN.

Pokud jste hlášeni na ÚP, oznamte před nástupem termín plánovaného přijetí.

Ústavní léčba na LOM, je kombinací léčby psychoterapeutické a režimové.

Základní pravidla:

 • v léčbě se smí kouřit (nesmí se používat elektronická cigareta, vaporizéry, balený tabák apod.)
 • pro zájemce, kteří se rozhodnou nekouřit, je zajištěna farmakologická substituční podpora (nikotinové náplasti) a psychoterapeutická podpora
 • neužívat a na kliniku nevnášet žádné návykové látky (s výjimkou cigaret a kávy, dle pravidel oddělení)
 • nepřípustné je jakékoliv agresivní chování
 • používání mobilního telefonu a jiné elektroniky dle pravidel oddělení
 • zájemce musí být fyzicky i psychicky schopen se léčby účastnit – v případě nemožnosti toto dodržet není buď přijat nebo je mu léčba přerušena

Prosím, informujte své blízké o následujících skutečnostech:

 • telefonické podávání informací o zdravotním stavu možné pouze na základě předem domluveného hesla
 • přinášení osobních věcí rodinnými příslušníky na oddělení je možné pouze v době návštěv (pac. musí mít terapeutickým týmem schválenou žádost o obsahu donesených věcí)
 • po celou dobu hospitalizace poštovní služby nejsou omezeny, a to i v případě balíkových zásilek (pouze přes Českou poštu, jinými kurýrními službami není dovoleno)

Nutné vybavení: občanský průkaz, průkaz (karta) zdravotní pojišťovny, linkovaný sešit A4 (na deník), psací potřeby

Osobní prádlo, pracovní oděv, pracovní rukavice a obuv, sportovní oděv a obuv, vycházkový oděv a obuv, obuv na přezutí, noční úbor, základní toaletní potřeby včetně holení. Kosmetické přípravky (voda po holení, deodoranty,…) pouze bez obsahu alkoholu. Léky, které pravidelně užíváte, na dobu celého pobytu. Známky, obálky, karimatka – jako důležitá pomůcka na programy, finanční hotovost k osobní potřebě dle vlastního uvážení.

Na oddělení není možné používat sypaný čaj. 

Je zakázáno vnášet zbraně a střelivo, návykové látky.

Nedoporučujeme přinášet větší obnos peněz a cenné předměty.

Elektroniku smějí pacienti používat pouze v časech k tomu určených.

Kontakt: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Lůžkové oddělení – MUŽI, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

Telefon: 224 968 234

Úspěšnou léčbu Vám přeje terapeutický tým Lůžkového oddělení – MUŽI Kliniky adiktologie.


Informace pro budoucí pacientky – Lůžkové oddělení – ŽENY (LOŽ)

Po dobu koronavirové epidemie jsou zrušeny informační pohovory pro zájemce o léčbu na LOŽ, které probíhaly vždy ve čtvrtek od 16:00. Pokud máte zájem o léčbu, napište nám na e-mail apolinar.zeny@vfn.cz nebo zavolejte na číslo 224 968 201 / 224 968 223.
Děkujeme za pochopení.

Co nabízíme?

Nabízíme dobrovolnou ústavní léčbu závislosti pro ženy s dobou trvání zpravidla 17. týdnů. Program léčby je vystaven tak, aby za příznivých podmínek vystavil pacientky situacím, které neuměly v minulosti zvládat, pomohl jim porozumět jejich selhávání a nacvičit adaptivnější způsoby chování. Zahrnuje psychoterapii, ergoterapii, léčebný tělocvik, relaxační techniky, přednášky a studium odborné literatury. Základem psychoterapie je komunitní a skupinová psychoterapie, doplněná individuální psychoterapií a prací s deníkem, v indikovaných případech farmakoterapie.

Pro koho je léčba určena?

Ženám starším 18 let se závislostí na jakékoliv návykové látce (alkohol, návykové léky, ilegální drogy), případně v kombinaci s další psychickou poruchou (poruchy příjmu potravy, afektivní a úzkostné poruchy), které mají zájem se léčit.

Jak se objednat?

 • Nejvýhodnější forma objednání je přijít osobně (možno v doprovodu blízké osoby) kterýkoliv čtvrtek v 16 hodin na informační pohovor (Apolinářská 4, v průchodu vpravo; v čekárně v přízemí vyčkat příchodu personálu). Není nutné se objednávat předem.
 • Uvažujete-li o léčbě, můžete se také zúčastnit doléčovací skupiny, vedené vedoucí lékařkou a supervizorem našeho oddělení, která se schází každý čtvrtek od 16.15 do 17.30 v učebně v přízemí našeho oddělení.
 • Pro zájemkyně, které se nemohou na informační pohovor nebo doléčovací skupinu dostavit, je možné se objednat k léčbě telefonicky – Mgr. Anna Vondrová, 224 968 223/201 nebo prostřednictvím e-mailu apolinar.zeny@vfn.cz

Kde získám další informace?

Kontakty:

 • +420 224 968 201 – sesterna
 • +420 224 968 223 – adiktolog, sociální pracovnice
 • +420 224 968 206 – vedoucí lékařka
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!