Klinika adiktologie

Informace pro pacienty

Od 30. 12. 2019 se režim Detoxifikační jednotky Kliniky adiktologie VFN mění v nekuřácký. Pro pacienty hospitalizované na této jednotce je připravena plně hrazená náhradní nikotinová léčba /náplasti, žvýkačky/ a terapeutická podpora zaměřená zejména na edukačně-motivační aktivity.


Informace k přijetí na detoxifikační jednotku

Co je potřeba:

 • platný doklad totožnosti (OP, pas) a průkaz pojištěnce (případně náhradní doklad, rodný list není akceptován)
 • v případě užívání léků před přijetím je nutné mít s sebou medikaci na předpokládanou dobu pobytu, léky je nutné mít v originálních obalech s viditelným datem exspirace
 • pacienti metadonových substitučních programů musí mít zprávu o aktuální dávce metadonu
 • přinést záznam z poslední kontroly u ambulantního specialisty v případě somatického onemocnění nebo propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace
 • základní hygienické potřeby, domácí oblečení, přezůvky
 • u sebe můžete mít mobilní telefon a elektronickou čtečku knih s nabíječkou
 • přinést si můžete pouze kávu nebo čaj v originálním balení

Co nenosit:

 • cennosti, platební karty
 • finanční hotovost, max. 1000,- Kč, lze uložit v trezoru oddělení
 • elektroniku mimo mobilní telefon a čtečku knih

Co je zakázáno vnášet na detoxifikační jednotku:

 • návykové látky vč. cigaret a kuřáckých potřeb
 • zbraně, střelivo
 • potraviny, nápoje

Objednat se lze na tel. +420 725 736 177 (POUZE DETOX) v pracovních dnech PO – ČT mezi 13 – 14 hod.
Nástup je nutné den před přijetím telefonicky, nebo sms, potvrdit na tel. +420 725 736 177 mezi 13 – 14 hod.
Objednaní pacienti se musí dostavit do přijímací kanceláře kliniky nejpozději v 9.30 hod.


Informace pro budoucího pacienta – Lůžkového oddělení-MUŽI (LOM)

Klinika adiktologie (KAD) navazuje na tradici Protialkoholního oddělení, založeného v roce 1948 doc. MUDr. Jaroslavem Skálou. Lůžkové oddělení-MUŽI Kliniky adiktologie (LOM) poskytuje střednědobou, PLNĚ NEKUŘÁCKOU, ústavní léčbu v délce 7 týdnů pro všechny, kteří mají problémy s užíváním alkoholu, popřípadě s jinými návykovými látkami, hráčstvím nebo kombinací uvedených možností.

Pacienti jsou přijati přes Detoxifikační jednotku Kliniky adiktologie, délku léčby určuje lékař detoxu. Pokračování do 7 týdenní režimové léčby je možné pouze po pohovoru s pracovníky Lůžkového oddlení muži. Nástup na detox NEZAJIŠŤUJE AUTOMATICKY MÍSTO V REŽIMOVÉ LÉČBĚ.

Pro objednání na Detoxifikační oddělení volejte na tel..č. 725 736 177,  v pondělí až čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod.

Co je potřeba si před nástupem zařídit:

 • přeposílání pošty na adresu: Apolinářská 447/4, Praha 2, 128 00
 • dostatečný finanční obnos a finanční záležitosti (celý pobyt pouze na oddělení)
 • záležitosti na úřadech: evidence na ÚP, hmotná nouze, doklad o zdravotní pojištění, OP…
 • nezbytná ošetření: např. zubní lékař, specializovaný lékař (diabetolog, kardiolog apod.)
 • lékařskou zprávu o zdravotním stavu, pokud se léčíte pro nějaké závažnější onemocnění nebo užíváte dlouhodobě léky

Na dobu léčby na KAD je možné vystavit potvrzení dočasné pracovní neschopnosti – PN.

Pokud jste hlášeni na ÚP, oznamte před nástupem termín plánovaného přijetí.

Ústavní léčba na LOM, je kombinací léčby psychoterapeutické a režimové.

Základním předpokladem úspěšného zapojení do léčby je dobrovolnost („dobrá vůle“) a motivace k realizaci změn vedoucích k trvalé abstinenci.

Psychoterapeutická léčba je vedena principy komunitní a skupinové psychoterapie.

Režimová léčba je založena na dodržování pravidel, se kterými budete seznámen v prvních dnech léčby a které vedou k některým omezením (viz níže), která byste měl vědět ještě před nástupem do léčby na LOM.

Základní pravidla:

 • léčba je plně nekuřácká (první 4 týdny nikotinová substituce zajištěna)
 • neužívat a na kliniku nevnášet žádné návykové látky
 • nepřípustné je jakékoliv agresivní chování
 • používání mobilního telefonu a jiné elektroniky dle pravidel oddělení

Prosím, informujte své blízké o následujících skutečnostech:

 • telefonické podávání informací o zdravotním stavu možné pouze na základě předem domluveného hesla
 • přinášení osobních věcí rodinnými příslušníky na oddělení v pondělí, středu a pátek mezi 10:00 a 11:00 hodinou
 • po celou dobu hospitalizace poštovní služby nejsou omezeny, a to i v případě balíkových zásilek

Nutné vybavení: občanský průkaz, průkaz (karta) zdravotní pojišťovny, linkovaný sešit A4, psací potřeby

Osobní prádlo, pracovní oděv a obuv, sportovní oděv a obuv, vycházkový oděv a obuv, obuv na přezutí, noční úbor, základní toaletní potřeby včetně holení. Kosmetické přípravky (voda po holení, deodoranty,…) pouze bez obsahu alkoholu. Ordinované léky, které pravidelně užíváte, na dobu celého pobytu. Nikotinové náplasti nebo žvýkačky.  Známky, obálky, karimatka – jako důležitá pomůcka na programy, finanční hotovost k osobní potřebě dle vlastního uvážení.

Na oddělení není možné používat sypaný čaj. 

Je zakázáno vnášet zbraně a střelivo, návykové látky včetně cigaret.

Doporučujeme nepřinášet větší obnos peněz a cenné předměty.

Kontakt: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Lůžkové oddělení – MUŽI, Apolinářská 4, 128 00, Praha 2

telefon: 224 968 234

Další informace na www.adiktologie.cz

Úspěšnou léčbu Vám přeje terapeutický tým Lůžkového oddělení  – MUŽI Kliniky adiktologie.


Informace pro budoucí pacientky – Lůžkové oddělení – ŽENY (LOŽ)

Po dobu koronavirové epidemie jsou zrušeny informační pohovory pro zájemce o léčbu na LOŽ, které probíhaly vždy ve čtvrtek od 16:00. Pokud máte zájem o léčbu, napište nám na e-mail apolinar.zeny@vfn.cz nebo zavolejte na číslo 224 968 201 / 224 968 223.
Děkujeme za pochopení.

Co nabízíme?

Nabízíme dobrovolnou ústavní léčbu závislosti pro ženy s dobou trvání zpravidla 17. týdnů. Program léčby je vystaven tak, aby za příznivých podmínek vystavil pacientky situacím, které neuměly v minulosti zvládat, pomohl jim porozumět jejich selhávání a nacvičit adaptivnější způsoby chování. Zahrnuje psychoterapii, ergoterapii, léčebný tělocvik, relaxační techniky, přednášky a studium odborné literatury. Základem psychoterapie je komunitní a skupinová psychoterapie, doplněná individuální psychoterapií a prací s deníkem, v indikovaných případech farmakoterapie.

Pro koho je léčba určena?

Ženám starším 18 let se závislostí na jakékoliv návykové látce (alkohol, návykové léky, ilegální drogy), případně v kombinaci s další psychickou poruchou (poruchy příjmu potravy, afektivní a úzkostné poruchy), které mají zájem se léčit.

Jak se objednat?

 • Nejvýhodnější forma objednání je přijít osobně (možno v doprovodu blízké osoby) kterýkoliv čtvrtek v 16 hodin na informační pohovor (Apolinářská 4, v průchodu vpravo; v čekárně v přízemí vyčkat příchodu personálu). Není nutné se objednávat předem.
 • Uvažujete-li o léčbě, můžete se také zúčastnit doléčovací skupiny, vedené vedoucí lékařkou a supervizorem našeho oddělení, která se schází každý čtvrtek od 16.15 do 17.30 v učebně v přízemí našeho oddělení.
 • Pro zájemkyně, které se nemohou na informační pohovor nebo doléčovací skupinu dostavit, je možné se objednat k léčbě telefonicky – Mgr. Anna Vondrová, 224 968 223/201 nebo prostřednictvím e-mailu apolinar.zeny@vfn.cz

Kde získám další informace?

Kontakty:

 • +420 224 968 201 – sesterna
 • +420 224 968 223 – adiktolog, sociální pracovnice
 • +420 224 968 206 – vedoucí lékařka
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!