Klinika adiktologie

Informace pro pacienty

Od 30. 12. 2019 se režim Detoxifikační jednotky Kliniky adiktologie VFN mění v nekuřácký. Pro pacienty hospitalizované na této jednotce je připravena plně hrazená náhradní nikotinová léčba /náplasti, žvýkačky/ a terapeutická podpora zaměřená zejména na edukačně-motivační aktivity.


Informace k přijetí na detoxifikační jednotku

Co je potřeba:

 • platný doklad totožnosti (OP, pas) a průkaz pojištěnce (případně náhradní doklad, rodný list není akceptován)
 • v případě užívání léků před přijetím je nutné mít s sebou medikaci na předpokládanou dobu pobytu, léky je nutné mít v originálních obalech s viditelným datem exspirace
 • pacienti metadonových substitučních programů musí mít zprávu o aktuální dávce metadonu
 • přinést záznam z poslední kontroly u ambulantního specialisty v případě somatického onemocnění nebo propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace
 • základní hygienické potřeby, domácí oblečení, přezůvky
 • nově je možnost u sebe mít mobilní telefon a elektronickou čtečku knih s nabíječkou

Co nenosit:

 • cennosti, platební karty
 • finanční hotovost, max. 1000,- Kč, lze uložit v trezoru oddělení
 • elektroniku mimo mobilní telefon a čtečku knih

Co je zakázáno vnášet na detoxifikační jednotku:

 • návykové látky vč. cigaret a kuřáckých potřeb
 • zbraně, střelivo
 • potraviny, nápoje

Objednat se lze na tel. +420 725 736 177pracovních dnech mezi 13 – 14 hod.
Nástup je nutné den před přijetím telefonicky, nebo sms, potvrdit na tel. +420 725 736 177 mezi 13 – 14 hod.
Objednaní pacienti se musí dostavit do přijímací kanceláře kliniky nejpozději v 9.30 hod.


Informace pro budoucího pacienta – Lůžkové oddělení – MUŽI (LOM)

LOM poskytuje střednědobou ústavní léčbu v minimální délce 13 týdnů pro všechny, kteří mají problémy s užíváním alkoholu, popřípadě s jinými návykovými látkami, hráčstvím nebo kombinací uvedených možností.

Před nástupem ústavní léčby je třeba absolvovat indikační pohovor, na který je nutné se telefonicky objednat na tel. 224 968 261 a to ve dnech pondělí až čtvrtek od 10:00 do 11:00 hod. a pondělí až středa od 13:00 do 14:00 hod.

Pacienti jsou obvykle přijati přes Detoxifikační oddělení Kliniky adiktologie, délku pobytu určuje lékař, pacient je následně plynule přeložen na Lůžkové oddělení muži Kliniky adiktologie.

Co je potřeba si před nástupem zařídit:

 • přeposílání pošty na adresu: Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2
 • dostatečný finanční obnos a finanční záležitosti (6 týdnů od nástupu je pobyt pouze na oddělení)
 • záležitosti na úřadech: evidence na ÚP, hmotná nouze, doklad o zdravotní pojištění, OP…
 • nezbytná ošetření: např. zubní lékař, specializovaný lékař-diabetolog, kardiolog apod.
 • lékařskou zprávu o zdravotním stavu, pokud se léčíte pro nějaké závažnější onemocnění nebo užíváte dlouhodobě léky

Na pobyt je možné vystavit potvrzení dočasné pracovní neschopnosti – PN.
Pokud jste hlášeni na ÚP, oznamte před nástupem termín plánovaného přijetí.

Ústavní léčba na LOM, je kombinací léčby režimové a psychoterapeutické. Základním předpokladem úspěšného zapojení do léčby je dobrovolnost a motivace k realizaci změn vedoucích k trvalé abstinenci. Psychoterapeutická léčba je vedena principy komunitní a skupinové psychoterapie. Režimová léčba je založena na dodržování pravidel, se kterými budete seznámen v prvních dnech léčby a které vedou k některým omezením, která byste měl vědět ještě před nástupem do léčby.

Základní pravidla:

 • neužívat a na kliniku nevnášet žádné návykové látky, s výjimkou nikotinových cigaret (kouření je upraveno v léčebném řádu)
 • nepřípustné je jakékoliv agresivní chování
 • používání mobilního telefonu dle pravidel oddělení
 • návštěvy jsou možné po 3 týdnech léčby, pouze v So 10:00-16:30 a v Ne 13:00-16:30
 • první vycházka od Pá 17:00 do Ne 17:00 v 6. týdnu léčby (do té doby není možné vyřizovat osobní záležitosti mimo kliniku)

Prosím, informujte své blízké o následujících skutečnostech:

 • telefonické podávání informací o zdravotním stavu možné pouze na základě předem domluveného hesla
 • není možné přinášení osobních věcí rodinnými příslušníky na oddělení, potravin, cigaret apod., po předchozím vyřízení žádosti pacientem, je umožněno přinést nezbytné věci v době návštěv
 • po celou dobu hospitalizace poštovní služby nejsou omezeny, a to i v případě balíkových zásilek

Nutné vybavení: občanský průkaz, karta zdravotní pojišťovny

Osobní prádlo, pracovní oděv a obuv, sportovní oděv a obuv, vycházkový oděv a obuv, obuv na přezutí, noční úbor, základní toaletní potřeby včetně holení (neobsahující alkohol). Příbor, utěrku, hrnek. Kosmetické přípravky pouze bez obsahu alkoholu. Ordinované léky, které pravidelně užíváte na dobu celého pobytu. Linkovaný sešit A4 s měkkými deskami pro psaní deníku, psací potřeby. Známky, obálky, lístky na MHD, karimatka jako důležitá pomůcka na programy, finanční hotovost na kulturní akce a k osobní potřebě dle vlastního uvážení.

Na oddělení není možné používat sypaný tabák a sypaný čaj. 

Je zakázáno vnášet zbraně a střelivo, návykové látky krom nikotinových cigaret.

Doporučujeme nepřinášet větší obnos peněz a ceniny.

Možnost informativní schůzky rodinných příslušníků o léčbě je možné uskutečnit každou třetí sobotu v měsíci od 16:45 do 17:30 hod. po předchozí telefonické domluvě na tel. 224 968 234.


Informace pro budoucí pacientky – Lůžkové oddělení – ŽENY (LOŽ)

Po dobu koronavirové epidemie jsou zrušeny informační pohovory pro zájemce o léčbu na LOŽ, které probíhaly vždy ve čtvrtek od 16:00. Pokud máte zájem o léčbu, napište nám na e-mail apolinar.zeny@vfn.cz nebo zavolejte na číslo 224 968 201 / 224 968 223.
Děkujeme za pochopení.

Co nabízíme?

Nabízíme dobrovolnou ústavní léčbu závislosti pro ženy s dobou trvání zpravidla 17. týdnů. Program léčby je vystaven tak, aby za příznivých podmínek vystavil pacientky situacím, které neuměly v minulosti zvládat, pomohl jim porozumět jejich selhávání a nacvičit adaptivnější způsoby chování. Zahrnuje psychoterapii, ergoterapii, léčebný tělocvik, relaxační techniky, přednášky a studium odborné literatury. Základem psychoterapie je komunitní a skupinová psychoterapie, doplněná individuální psychoterapií a prací s deníkem, v indikovaných případech farmakoterapie.

Pro koho je léčba určena?

Ženám starším 18 let se závislostí na jakékoliv návykové látce (alkohol, návykové léky, ilegální drogy), případně v kombinaci s další psychickou poruchou (poruchy příjmu potravy, afektivní a úzkostné poruchy), které mají zájem se léčit.

Jak se objednat?

 • Nejvýhodnější forma objednání je přijít osobně (možno v doprovodu blízké osoby) kterýkoliv čtvrtek v 16 hodin na informační pohovor (Apolinářská 4, v průchodu vpravo; v čekárně v přízemí vyčkat příchodu personálu). Není nutné se objednávat předem.
 • Uvažujete-li o léčbě, můžete se také zúčastnit doléčovací skupiny, vedené vedoucí lékařkou a supervizorem našeho oddělení, která se schází každý čtvrtek od 16.15 do 17.30 v učebně v přízemí našeho oddělení.
 • Pro zájemkyně, které se nemohou na informační pohovor nebo doléčovací skupinu dostavit, je možné se objednat k léčbě telefonicky – Mgr. Anna Vondrová, 224 968 223/201 nebo prostřednictvím e-mailu apolinar.zeny@vfn.cz

Kde získám další informace?

Kontakty:

 • +420 224 968 201 – sesterna
 • +420 224 968 223 – adiktolog, sociální pracovnice
 • +420 224 968 206 – vedoucí lékařka

AT poradna – poradenství v oblasti závislostí

Klinika adiktologie, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, tel. +420 224 968 220

Poradenská skupina pro ty, kteří se zatím nechtějí registrovat, ale mají zájem o konzultaci, ev. o svém problematickém užívání návykových látek hovořit. Poradna se koná každou středu (mimo svátky) od 17:30 hod. Poradenství poskytuje Mgr. Lucie Vítková, adiktolog. Vyčkejte, prosím, v čekárně příchodu terapeutky.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!