Klinika adiktologie

Kontakt

Kontaktní údaje

  • adresa Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
  • telefon +420 224 968 222 (příjem)
  • telefon +420 224 968 225 (sekretariát primáře)
  • telefon +420 224 968 270 (sekretariát přednosty)
  • fax +420 224 968 219
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Přednosta
+420 224 968 268
MUDr. Miroslava Mašlániová
Primář
+420 224 968 224
Mgr. Martina Pavlíčková, MBA
Vrchní sestra
+420 224 968 209
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!