Klinika pracovního lékařství

Charakteristika pracoviště

Klinika zajišťuje pracovnělékařské služby o zaměstnance smluvně vázaných podniků a institucí; posuzování a hodnocení klinického stavu chronicky sledovaných nemocných s profesionálními chorobami, v lékařsky oprávněných případech hlášení nových profesionálních chorob. Dále se zabývá vědeckou prací v rámci grantů a také výukou mediků předmětu Nemoci z povolání, pracovní lékařství a toxikologie a je akreditována pro postgraduální výuku oboru Pracovní lékařství.

Vykonávané zdravotnické činnosti

  • Diagnostika, posuzování a hlášení nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání, na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dostala Klinika pracovního lékařství VFN a 1.LF UK povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocemi z povolání pro celý STŘEDOČESKÝ KRAJ (12 okresů: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník) a ÚSTECKÝ KRAJ (okresy: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem).
  • Dispenzarizace osob s hlášenou nemocí z povolání a ohrožením nemocí z povolání a posuzování jejich zdravotního stavu pro účely odškodnění (střediska nemocí z povolání).
  • Poskytování toxikologických informací u akutních intoxikací pro zdravotnická zařízení i laickou veřejnost v nepřetržitém režimu v Toxikologickém informačním středisku kliniky.
  • Vyšetření v laboratoři pro diagnostiku profesionálního bronchiálního astmatu a alergické rinitidy.

Nedílnou součástí kliniky je Centrum pracovního lékařství, jehož činnost je zaměřena na poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy v souladu s úmluvou o závodních zdravotních službách MOP č. 161 (vyhl. č. 145/1988 Sb.). Laboratoř funkčního vyšetřování plic Kliniky pracovního lékařství v roce 2011 vyšetřila celkem 1275 osob. Laboratoř vyšetřuje: klidovou a usilovnou spirometrii (křivka průtok – objem), bodypletysmografii, DLCO (transferfaktor pro CO), impulsní oscilometrii, aktivní přední rinomanometrii, akustickou akustickou rinometrii, bronchodilatační testy, bronchoprovokační testy nespecifické i specifické s látkami z pracoviště pacienta při podezření na nemoc z povolání. Provádí odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu a vyšetření NO ve vydechovaném vzduchu. Toxikologická laboratoř Kliniky pracovního lékařství zajišťuje řadu laboratorních vyšetření z oblasti průmyslové toxikologie včetně BET.

Kontaktní údaje

  • adresa Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
  • telefon +420 224 964 537 (sekretariát)
  • telefon +420 | 224 919 293 | 224 915 402 (Toxikologické IS)
  • telefon +420 224 964 512 (kartotéka)
  • email kartoteka.kpl@vfn.cz
prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 964 155
MUDr. Jiří Lešovský
Primář
telefon+420 224 964 517
Ilona Kadeřábková
Vrchní sestra
telefon+420 224 969 540
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!