Klinika pracovního lékařství

Odborné ambulance

Pro všechny uvedené ordinace platí, že vyšetření probíhají zásadně a vždy na základě předchozího objednání.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!