Klinika pracovního lékařství

Odborné ambulance

Pro všechny uvedené ordinace platí, že vyšetření probíhají zásadně a vždy na základě předchozího objednání pomocí webdiáře, či emailem na kartoteka.kpl@vfn.cz, výjimečně telefonicky tel. 224964512.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!