Klinika pracovního lékařství

Odborné ambulance

Pro všechny uvedené ordinace platí, že vyšetření probíhají zásadně a vždy na základě předchozího objednání.

Ambulance funkčního vyšetřování - spirometrie
Ambulance neurologická
Ambulance pracovního lékařství a ambulance nemocí z povolání
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!