Klinika pracovního lékařství

Kontakt

Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
+420 224 964 537 (sekretariát)
+420 | 224 919 293 | 224 915 402 (Toxikologické IS)
+420 224 914 570
doc. MUDr. Sergej Zacharov, PhD.
Přednosta
+420 224 964 155
MUDr. Jiří Lešovský
Primář
+420 224 964 517
Ilona Kadeřábková
Vrchní sestra
+420 224 964 512
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!