Klinika pracovního lékařství

Toxikologické informační středisko (TIS)

Při akutní otravě volejte +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

Získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále.

Připravte si:

  • přesné informace o nehodě
  • celé jméno
  • rodné číslo
  • zdravotní pojišťovnu
  • zdravotníci také IČP (identifikační číslo pracoviště)

Žádáme lékaře, aby si v zájmu usnadnění a urychlení konzultace, lze-li to zjistit, předem vypočítali, jakým množstvím léku (účinné látky) se pacient intoxikoval. Zároveň také zkusit odhadnout nebo zjistit tělesnou hmotnost pacienta.


Doporučujeme, aby se všechny domácnosti, zejména ty, kde vyrůstají malé děti, vybavily alespoň jedním balením aktivního (černého) uhlí (přípravky Carbosorb nebo Carbotox). Optimální je mít v zásobě pro každé dítě v rodině jedno balení přípravku. V řadě případů podání několika tablet aktivního uhlí laikem zamezí rozvoji příznaků otravy, nebo alespoň průběh otravy zmírní. O tom, kdy je třeba aktivní uhlí podat, nebo kdy je naopak jeho podání nežádoucí, rozhodne konzultace s TIS.

Od roku 1963 poskytujeme informace o první pomoci a léčení akutních otrav.

Jsme členem Evropské Asociace Toxikologických středisek a klinických toxikologů EAPCCT.

Více informací najdete na webu TIS.


Rychlý kontakt:   Akutní otravy: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402   E-mail: tis@vfn.cz


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!