Oční klinika

Charakteristika pracoviště

Oční klinika poskytuje komplexní péči v oboru oftalmologie. V rámci specializovanýh Center s celostátní působností jsou prováděny operace katarakty včetně implantací nadstandardních čoček, léčba glaukomu, transplantace rohovky a amniových membrán, výzkum dědičných onemocnění rohovky, diagnostka a cílená léčba uveitid včetně maskujících syndromů, brachyterapie tumorů oka, laserová a vitreoretinální chirurgie očních komplikací diabetu, chorob sítnice a cirkulačních poruch, farmakologická léčba chorob makuly, výzkum vitreoretinálního rozhraní, diagnostika poruch zrakové dráhy, řešení orbitálních expanzí, úrazů a endokrinní orbitopatie s využitím multidisciplinární spolupráce.

Centrum pro transplantaci rohovky, Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid, Makulární centrum, Diabetologické oční centrum a Neurooftalmologické a orbitální centrum jsou rozsahem činnosti a kvalifikací pracovníků v ČR ojedinělé. Nové diagnostické a terapeutické metody rutinně zavedené na Oční klinice jsou např. zobrazovací techniky – analýza terče a vláken zrakového nervu, použití antimetabolik v chirurgiiii glaukomu, injekční aplikace kortikosteroidů a protilátek proti růstovým faktorům do sklivce u vybraných chorob sítnice, fotodynamická terapie u aktivní věkem podmíněné makulární degenerace, diagnostické a diferenciálně diagnostické odběry oční tekutiny a sklivce k cytologickému, histopatologickému, mikrobiologickému, imunologickému, molekulárnímu a biochemickému vyšetření u patologických stavů oka. Ve spolupráci s dalšími klinikami poskytuje poúrazová ošetření a léčbu, jako i vyšetření a léčbu očních projevů celkových onemocnění, zejména diabetu.

Kromě širokého spektra výkonů hrazených smluvními pojišťovnami nabízí také speciální vyšetření, terapii a estetické zákroky nezařazené do zdravotního pojištění nebo s částečnou účastí pacienta. Klinika neprovádí laserové korekce refrakčních vad.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, (pavilon A6)
  • telefon +420 | 224 963 030 | 224 962 329 (sekretariát)
  • telefon +420 | 224 962 349 | 224 962 344 (pohotovost)
  • telefon +420 224 963 004 (překlad)
  • fax +420 224 962 631
  • email sekrpred.ocnikl@vfn.cz
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
Přednosta
telefon+420 224 962 350
MUDr. Ing. Marie Vajter
Primář
telefon+420 224 962 994
Ivana Weissgärberová
Vrchní sestra
telefon+420 224 963 001
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!