Oční klinika

Klinické semináře

V akademickém roce 2020 / 2021 se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace klinické semináře nekonají.

Výuka na 1. LF UK

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!