Oční klinika

Klinické semináře

Program klinických seminářů Oční kliniky v období 2019 / 2020

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin v posluchárně Oční kliniky
Semináře jsou garantovány ČLK a ohodnoceny body v systému kontinuálního vzdělávání

Říjen 2019 – NEURO

03. 10. 2019   SUCHÉ OKO TROCHU JINAK
MUDr. Pavel Diblík, MBA a hosté (Oční klinika 1. LF UK a VFN)

Listopad 2019 – OČNÍ GENETIKA

07. 11. 2019   DYSTROFIE SÍTNICE DĚTSKÉHO VĚKU
doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. (Oční klinika 1. LF UK a VFN)

Prosinec 2019 – MAKULA

05. 12. 2019   KLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV K TERAPII NEMOCÍ MAKULY
MUDr. Bohdan Kousal, MUDr. Zora Dubská, CSc., MUDr. Klára Sedláková, Ph.D., Ing. Martin Meliška (Oční klinika 1. LF UK a VFN)

Leden 2020 – VITREORETINA

02. 01. 2020   NEUROPATIE ROHOVKY A DALŠÍ OČNÍ KOMPLIKACE DIABETU
MUDr. Magdaléna Kováčová, MUDr. Jaroslava Jandusová, MUDr. Dana Červená, doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. (Oční klinika 1. LF UK a VFN), MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D. (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol)

Únor 2020 – DĚTSKÁ AMBULANCE

06. 02. 2020   REFRAKČNÍ VADY U DĚTÍ – POKRAČOVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAXI
MUDr. Marcela Michaličková, MUDr. Ivana Kaincová, MUDr. Marta Korbasová (Oční klinika 1. LF UK a VFN)

Březen 2020 – UVEA

05. 03. 2020   NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ UVEITID
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA., MUDr. Michaela Brichová, MUDr. Aneta Klímová, Ph.D., doc. MUDr. Eva Říhová, CSc., doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D. (Oční klinika 1. LF UK a VFN)

Duben 2020 – ROHOVKA

ZRUŠENO   PŘEHLED OPERACÍ ROHOVKY PROVÁDĚNÝCH NA OČNÍ KLINICE 1. LF UK A VFN V PRAZE, JEJICH INDIKACE A POOPERAČNÍ PÉČE
MUDr. Pavlína Skalická, MUDr. Lukáš Huňa (Oční klinika 1. LF UK a VFN)

Květen 2020 – ONKOLOGIE

ZRUŠENO   NÁDORY VÍČEK – MOŽNOSTI TERAPIE
MUDr. Johana Glezgová, MUDr. Ivana Kaincová, MUDr. Jan Bydžovský, MUDr. Lubor Šplíchal (Oční klinika 1. LF UK a VFN)

Červen 2020 – GLAUKOM

ZRUŠENO   ANGULÁRNÍ GLAUKOM – DIAGNOSTIKA A LÉČBA
MUDr. Mark Fichtl, MUDr. Eva Hustá, MUDr. Lucie Rezková, doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc., MUDr. Andrea Vergaro (Oční klinika 1. LF UK a VFN)

K účasti srdečně zvou

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN 

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
koordinátorka seminářů

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!