Oční klinika

Klinické semináře

Program klinických seminářů Oční kliniky v akademickém roce 2022 / 2023
Semináře probíhají v posluchárně Oční kliniky vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.
Semináře jsou garantovány ČLK a ohodnoceny body v systému kontinuálního vzdělávání.
Říjen 2022 NEURO  
6. 10. 2022 OKOHYBNÉ PORUCHY I.
MUDr. Pavel Diblík, MBA a hosté
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Listopad 2022 OČNÍ GENETIKA  
3. 11. 2022 FUCHSOVA ENDOTELOVÁ DYSTROFIE ROHOVKY – OD ETIOPATOGENEZE PO LÉČBU
prof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D., MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Prosinec 2022      MAKULA  
1. 12. 2022 PACHYCHOROIDNÍ CHOROBA
MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D., MUDr. Zora Dubská, CSc., MUDr. Marie Vajter,
MUDr. Andrea Beňová, MUDr. Andrea Vergaro, Ing. Martin Meliška
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Leden 2023 VITREORETINA  
5. 1. 2023 ENDOFTALMITIDA – NOVÉ VARIACE NA STARÉ TÉMA
MUDr. Jan Dvořák, MUDr. Zuzana Hladíková, MUDr. Tomáš Zaydlar
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Únor 2023 DĚTSKÁ AMBULANCE  
2. 2. 2023 CHRONICKY ČERVENÉ OKO U DÍTĚTE
MUDr. Marta Korbasová, MUDr. Marcela Michaličková, MUDr. Ivana Kaincová
 
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Březen 2023  UVEA  
2. 3. 2023 VASKULITIDY Z POHLEDU REVMATOLOGA
doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Revmatologický ústav v Praze
VASKULITIDY Z POHLEDU OFTALMOLOGA
MUDr. Michaela Brichová a kolektiv
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Duben 2023 ROHOVKA  
13. 4. 2023 PŘEHLED OPERACÍ ROHOVKY PROVÁDĚNÝCH NA OČNÍ KLINICE 1. LF UK A VFN V PRAZE, JEJICH INDIKACE A POOPERAČNÍ PÉČE
MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D. a kolektiv 
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Květen 2023 ONKOLOGIE  
4. 5. 2023 NÁDORY VÍČEK – MOŽNOSTI TERAPIE
MUDr. Johana Glezgová, MUDr. Ivana Kaincová,
MUDr. Jan Bydžovský, MUDr. Lubor Šplíchal
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Červen 2023 GLAUKOM  
1. 6. 2023 CHIRURGICKÁ LÉČBA GLAUKOMU – NOVÉ TRENDY
MUDr. Mark Fichtl, MUDr. Lucie Rezková,
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc., MUDr. Nikola Premová
Oční klinika 1. LF UK a VFN

K účasti srdečně zvou 

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
koordinátorka seminářů


Výuka na 1. LF UK

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!