Oční klinika

Klinické semináře

Program klinických seminářů Oční kliniky v akademickém roce 2023 / 2024
Semináře probíhají v posluchárně Oční kliniky vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.
Semináře jsou garantovány ČLK a ohodnoceny body v systému kontinuálního vzdělávání.
Říjen 2023 NEURO  
5. 10. 2023 CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ PERIFERNÍ PARÉZY N.VII
TECHNIKY ŠITÍ A VÝBĚR ŠICÍHO MATERIÁLU
MUDr. Pavel Diblík, MBA, MUDr. Lubor Šplíchal a kolektiv
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Listopad 2023 OČNÍ GENETIKA  
2. 11. 2023 INDIKACE A PŘÍNOS GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ V OFTALMOLOGII
prof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Prosinec 2023 MAKULA  
7. 12. 2023 MAKULÁRNÍ EDÉMY GENETICKY PODMÍNĚNÉ
MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D., MUDr. Zora Dubská, CSc.,
MUDr. Andrea Havlíková, MUDr., Ing. Martin Meliška
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Leden 2024 VITREORETINA  
4. 1. 2024 PENETRAČNÍ A PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ OKA, KLASIFIKACE, LÉČBA, KAZUISTIKY
MUDr. Magdaléna Kováčová, MUDr. Jan Dvořák,
MUDr. Zuzana Hladíková, MUDr. Tomáš Zaydlar
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Únor 2024 DĚTSKÁ AMBULANCE  
1. 2. 2024 DĚTSKÁ OFTALMOLOGIE
MUDr. Marta Korbasová, MUDr. Marcela Michaličková, MUDr. Ivana Kaincová
 
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Březen 2024 UVEA  
7. 3. 2024 SKLERITIDY
MUDr. Aneta Klímová, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Duben 2024 ROHOVKA  
4. 4. 2024 NOVÉ TRENDY V LÉČBĚ SYNDROMU SUCHÉHO OKA
MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D. a kolektiv
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Květen 2024 ONKOLOGIE  
2. 5. 2024 NEOBVYKLÉ NITROOČNÍ TUMORÓZNÍ ÚTVARY
MUDr. Johana Glezgová, MUDr. Ivana Kaincová,
MUDr. Zuzana Hendrickson
Oční klinika 1. LF UK a VFN
Červen 2024 GLAUKOM  
6. 6. 2024 GLAUKOM S UZAVŘENÝM ÚHLEM – NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
MUDr. Marek Fichtl, MUDr. Lucie Rezková,
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
Oční klinika 1. LF UK a VFN

K účasti srdečně zvou

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
koordinátorka seminářů


Výuka na 1. LF UK

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!