Oční klinika

Specializovaná centra

Centrum dětské oftalmologie

Oční pediatrické centrum se zabývá pacienty s vrozenými očními vadami, šilháním, tupozrakostí, refrakčními vadami, očními záněty aj. Sledují a léčí se zde děti od narození, včetně nedonošených, až do 18 let. Pacienti ke komplexnímu vyšetření nebo na operaci jsou přijímáni na dětské lůžkové oddělení. Ambulantní část je umístěna v 1. patře přístavby pavilonu A6. Lůžková část je umístěna ve 4. patře pavilonu A6.

  • středa: operační sál, konzilia
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 224 962 346
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa---
Čtvrtek10:00 - 15:00
Pátek09:00 - 15:00

Centrum neurooftalmologie a orbitologie

Centrum se zabývá diagnostikou a řešením okohybných poruch různé etiopatogeneze, diagnostikou a léčbou neuritid a neuropatií,diagnostikou poruch zrakové dráhy, řešením orbitálních expanzí a úrazů, problematikou endokrinní orbitopatie. Významnou část činnosti tvoří i diagnostika a terapie chorob odvodných slzných cest a chirurgické řešení nádorů očních adnex.

Náplň práce týmu je pestrá a vyžaduje širokou multidisciplinární spolupráci s řadou dalších odborníků z pracovišť VFN a 1. LF UK (neurology, neurochirurgy, endokrinology, hematology, onkology, stomatochirurgy či otorinology). Součástí neurooftalmologického centra je ambulance pro kataraktovou chirurgii. Ambulantní část je umístěna v přízemí tzv. přístavby pavilonu A6. Lůžková část je umístěna ve 4. patře budovy A6.

MUDr. Pavel Diblík, MBA - Primář | | +420 224 963 004
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 | 224 962 344 | 224 962 968
Ordinační hodiny
Pondělí12:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa---
Čtvrtek---
Pátek08:00 - 15:30

Centrum oční onkologie

Centrum oční onkologie se zabývá diagnostikou, chirurgickou léčbou a brachyterapií primárních a metastatických tumorů oka. Nedílnou součástí je preventivní sledování pacientů s nálezy, u kterých nelze vyloučit možný maligní zvrat a pravidelné sledování nemocných po léčbě. Naše péče o pacienty probíhá ve spolupráci s onkology, dermatology a internisty. Ambulantní část je umístěna v přízemí tzv. přístavby pavilonu A 6. Lůžková část je umístěna ve 4. patře budovy A 6.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 224 962 344
Ordinační hodiny
Pondělí---
Úterý---
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek---

Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid

Poskytuje komplexní péči – tj. diagnostiku a léčbu všech forem uveitidy i operaci komplikací spojených s uveitidou u pacientů z celé ČR. Dle potřeby provádí konzultace pacientů s komplikovaným či neobvyklým průběhem nitroočního zánětu pro ostatní oftalmologická pracoviště ČR. Základní trendy oboru stejně jako ve světě jsou časná diagnostika a cílená léčba uveitidy, eventuálně i celkové choroby, se kterou se uveitida může pojit. Problematika maskujících syndromů vyžaduje úzkou specializaci pracoviště a spolupráci se specialisty daného oboru.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 224 962 350
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek08:00 - 15:30

Centrum pro onemocnění rohovky a spojivky

Věnujeme se léčbě všech onemocnění rohovky, především ketaratokonu, dystrofiím rohovky, syndromu suchého oka, zánětům spojivky, rohovky a skléry. Ošetřujeme pacienty s rohovkovým projevy vznikajícími jako následek řady celkových onemocnění, např. revmatoidní artritida. Díky úzké spolupráci s revmatologickým ústavem je zajištěna komplexní léčba postihující i primární příčinu. Zabýváme se také autoimunitními záněty spojivky (např. oční jizevnatý pemfigoid) a vedeme jejich imunosupresivní terapii.

Transplantujeme také amniovou membránu, která se používá především ke zlepšení hojení rohovky a jejího zesílení v případě ztenčení nebo perforace (tuto techniku provádíme jako jediní v ČR). Problematiku recidivujících pterygií řešíme autotransplantací spojivky, která je v těchto případech velice účinná. U pacientů s keratokonem nižšího stupně provádíme metodu Collagen Cross Linking (CXL), pomocí které je možno u naprosté většiny postižených zastavit progresi onemocnění. Úzce spolupracujeme s centrem aplikující tvrdé a měkké kontaktní čočky, které se používají především v léčbě keratokonu a nepravidelného astigmatismu. Věnujeme se rovněž výzkumu dědičných onemocnění rohovky, naše poznatky v této oblasti publikujeme v nejlepších mezinárodních očních časopisech.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 224 962 345
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý---
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek---
Pátek---

Oční klinika – Diabetologické oční centrum

Diabetologické oční centrum poskytuje diagnostickou a terapeutickou péči o nemocné s očními komplikacemi diabetes mellitus. V rámci této činnosti provádíme skríning, diagnostiku a léčbu diabetické oftalmopatie.

V diagnostice se uplatňují běžné oftalmologické vyšetřovací metody (biomikroskopie, indirektní oftalmoskope, USG) a speciálními vyšetřovací. Léčba očních komplikací předního a zadního segmentu oka zahrnuje především laserovou koagulaci sítnice, intravitreální aplikaci léčiv a vitreoretinální chirurgické zákroky (pars plana vitrektomie). Centrum spolupracuje v rámci pracoviště zejména s glaukomovým očním centrem a neurooftalmologickým centrem. Ambulantní část je umístěna v přízemí pavilonu A6. Lůžková část je umístěna ve 4. patře budovy A6.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 224 962 936
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek08:00 - 15:30

Glaukomové centrum

Poskytujeme komplexní péči – tj. diagnostiku a léčbu všech typů těch nejsložitějších forem glaukomu soustřeďujících se v Centru ze všech míst celé ČR i SR. Řešení diagnostiky a možné léčebné postupy u nemocných s pokročilými změnami zrakových funkcí pro dekompensovaná stádia glaukomu v působnosti celé ČR. 

Provádíme komplexní spektrum laserových zákroků u glaukomu počtem převyšujícím množství výkonů prováděných na jiných pracovištích. Zákroky se provádí jen ambulantně. Dále se Glaukomové centrum zabývá též chirurgickou intervencí u komplikovaných šedých zákalů pacientů se základním onemocněním glaukomem. Základní trendy oboru stejně jako ve světě je časná diagnostika a adekvátní léčba glaukomového onemocnění.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 | 224 962 981 | 224 963 006
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 14:00
Úterý08:00 - 14:00
Středa08:00 - 14:00
Čtvrtek08:00 - 14:00
Pátek08:00 - 14:00

Makulární centrum

Makulární centrum pečuje o nemocné s chorobami sítnice a makuly. K diagnostice přispívají některé speciální vyšetřovací metody, jako je fluorescenční a indocyaninová angiografie a optická koherentní tomografie. Kromě medikamentózní terapie je pak možno zvolit některý z laserových způsobů ošetření sítnice či makuly, nebo se podílet na indikaci chirurgického zákroku po konzultaci s odborníky vitreoretinálního nebo diabetologického týmu. Ambulantní část je umístěna v přízemí pavilonu A6. Lůžková část je umístěna ve 4. patře budovy A6.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 224 962 985
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek08:00 - 15:30

Sítnicové centrum

Centrum je zaměřeno na diagnostiku a léčbu (především chirurgickou a laserovou) onemocnění sítnice a sklivce, zahrnující zejména odchlípení sítnice a cévní onemocnění sítnice, některé formy onemocnění makuly, traumata a nitrooční záněty. Spolupracují s uveálním centrem při diagnostice a léčbě uveitid a endogenních nitroočních zánětů a s makulárním centrem. Ambulantní část je umístěna v přízemí pavilonu A6. Lůžková část je umístěna ve 4. patře budovy A6.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 224 962 937
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý---
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek---
Pátek08:00 - 15:30

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!