Oční klinika

Nadační fondy

Nadační fond Sudička

Nadační fond Sudička byl založen s cílem dlouhodobé podpory Oční kliniky VFN a 1. LF UK, především Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid. Zejména se bude nadační fond zaměřovat na finanční a materiální výpomoc a osvětovou činnost. Více informací naleznete na www.nfsudicka.cz

Sídlo nadačního fondu

Na Nové silnici 2611/8
193 00  Praha 9

Bankovní spojení

Raiffeisen Bank
transparentní účet:  9339944028/5500
běžný účet:  9339944001/5500
IČO:  05021707

Správní rada

Předseda správní rady: Hana Ulmanová
Člen správní rady: Martin Konop
Člen správní rady: Kristýna Ulmanová

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady: Markéta Klucová
Člen dozorčí rady: Vlastina Svátková
Člen dozorčí rady: Irena Máchová
(předseda není zvolen)

 

Nadační fond Oční kliniky VFN a 1. LF UK

Nadační fond byl založen 17. července 2001 za účelem shromažďování finančních a dalších prostředků s cílem rozšiřování a zkvalitňování přístrojového vybavení, instrumentária a spotřebního lékařského materiálu Oční kliniky. Zároveň slouží jako podpora výzkumu, studia a vzdělávání v tomto lékařském oboru, s cílem všestranně přispět ke zvýšení úrovně poskytované lékařské péče v oblasti očního lékařství.

Sídlo nadačního fondu

U Nemocnice 499/2
128 08  Praha 2

Bankovní spojení

ČSOB
číslo účtu:  173815275/0300
IČO:  26460289
DIČ:  CZ26460289

Kontaktní osoba:

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová. Ph.D., MBA
tel.: 224 963 030, e-mail: sekrpred@vfn.cz

Správní rada

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
prim. MUDr. Pavel Diblík, MBA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!