Oční klinika

Nadační fondy

Nadační fond Sudička

Nadační fond Sudička byl založen s cílem dlouhodobé podpory Oční kliniky VFN a 1. LF UK, především Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid. Zejména se bude nadační fond zaměřovat na finanční a materiální výpomoc a osvětovou činnost. Více informací naleznete na www.nfsudicka.cz

Sídlo nadačního fondu

Na Nové silnici 2611/8
193 00  Praha 9

Bankovní spojení

Raiffeisen Bank
transparentní účet:  9339944028/5500
běžný účet:  9339944001/5500
IČO:  05021707

Správní rada

Předseda správní rady: Hana Ulmanová
Člen správní rady: Martin Konop
Člen správní rady: Kristýna Ulmanová

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady: Markéta Klucová
Člen dozorčí rady: Vlastina Svátková
Člen dozorčí rady: Irena Máchová
(předseda není zvolen)

 

Nadační fond Oční kliniky VFN a 1. LF UK

Nadační fond byl založen 17. července 2001 za účelem shromažďování finančních a dalších prostředků s cílem rozšiřování a zkvalitňování přístrojového vybavení, instrumentária a spotřebního lékařského materiálu Oční kliniky. Zároveň slouží jako podpora výzkumu, studia a vzdělávání v tomto lékařském oboru, s cílem všestranně přispět ke zvýšení úrovně poskytované lékařské péče v oblasti očního lékařství.

Sídlo nadačního fondu

U Nemocnice 499/2
128 08  Praha 2

Bankovní spojení

ČSOB
číslo účtu:  173815275/0300
IČO:  26460289
DIČ:  CZ26460289

Kontaktní osoba:

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová. Ph.D., MBA
tel.: 224 963 030, e-mail: sekrpred@vfn.cz

Správní rada

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
MUDr. Pavel Diblík, MBA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!