Onkologická klinika

Charakteristika pracoviště

Onkologická klinika zajišťuje komplexní onkologickou léčbu (radioterapii, chemoterapii, imunoterapii, podpůrnou léčbu a paliativní péči) u pacientů s nádorovými onemocněními s přednostním zaměřením na karcinomy prsu, kolorektální a bronchogenní karcinomy. Zajišťuje péči pro geneticky podmíněné nádory a provozuje specializované ambulance pro vybrané skupiny nádorů (karcinoid, thymomy) a vybrané skupiny nemocných (gerontoonkologie, mladší nemocné s karcinomem prsu). V úzké kooperaci se podílí na komplexní léčbě hematologických malignit a nádorů gynekologické a orofaciální oblasti. Organizuje a podílí se na práci mezioborových týmů tak, aby byla zajištěna odpovídající diagnostická, léčebná a dispenzární péče pro nemocné s nádorovými onemocněními. Je zakládajícím členem Komplexního onkologického centra.

Průměrný počet nových pacientů ročně cca 1 200. Průměrný počet dispensarisovaných a léčených pacientů 30 000.

Onkologická klinika je mezinárodně respektovanou základnou pro klinické studie fáze I. – III. Klinický výzkum je zaměřen na karcinomy prsu, plic, hlavy a krku a nádory trávicího traktu. Jedním z nosných výzkumných programů kliniky v rámci řešení grantů je využití nekonvenčních zdrojů záření v léčbě zhoubných nádorů a biomodulace účinku radioterapie. Onkologická laboratoř je koncipována jako pracoviště aplikovaného výzkumu se stanovováním citlivosti nádorových buněk k jednotlivým protinádorovým lékům a vyšetřování molekulárně biologických faktorů, které ovlivňují účinnost.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, (pavilon A6, A8 - radioterapie)
  • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2, (Fakultní poliklinika)
  • telefon +420 224 962 219 (sekretariát přednosty)
  • telefon +420 224 966 751 (Fakultní poliklinika)
  • telefon +420 224 966 760 (objednání pacientů)
  • telefon +420 224 962 235 (lůžkové - sesterna)
  • telefon +420 224 963 626 (ozařovny)
  • telefon +420 224 962 252 (lůžkové - lékaři)
  • telefon +420 224 962 498 (překlad pacientů)
  • fax +420 224 921 716
doc. MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 962 219
MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.
Primářka
telefon+420 224 962 235
Bc. Monika Vondrová
Vrchní sestra
telefon+420 224 966 755
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!