Onkologická klinika

Specializovaná centra

Tomoterapie

Pro radioterapii máme k dispozici nejmodernější přístroj, takzvanou helikální tomoterapii. Jedná se o ozařovač se speciální konstrukcí, který umožňuje spirálovité dodání dávky záření do těla pacienta. Tento systém kombinuje vysokou přesnost, maximální šetrnost a univerzální použití.

Pomocí tomoterapie jsme schopni léčit veškeré zhoubné nádory, které vyžadují aplikaci ionizujícího záření. Specializujeme se zejména na karcinom prsu, karcinom prostaty, karcinom plic, nádory hlavy a krku, maligní lymfomy a nádory zažívacího traktu. Jako jedni z mála v ČR provádíme i ultra-přesnou, takzvanou stereotaktickou radioterapii, především u plicních nádorů a dále u ojedinělých metastáz kdekoli v těle. K přesné lokalizaci nádorového ložiska používáme takzvané funkční zobrazení pomocí PET/CT se speciálními látkami (cholin, thymidin, fluciklovin). Ke zrychlení a zkvalitnění procesu radioterapie jsme rovněž zavedli pokročilé nástroje na principu umělé inteligence.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!