Onkologická klinika

Informace pro pacienty

Onkologické ambulance poskytují veškerou ambulantní léčbu a dispenzarizaci nemocných s onkologickým onemocněními v oboru klinické onkologie a radioterapie. V současné době je součástí ambulantního provozu 7 ordinací, v nichž se střídají dle pravidelného rozpisu lékaři naší kliniky. V prvních 2–3 hodinách dopoledního provozu se lékaři věnují přednostně pacientům, kteří přicházejí k chemoterapeutické léčbě, tj. infuzím cytostatik. Pacienti pozvaní ke kontrolnímu vyšetření přicházejí na řadu až po zadání všech chemoterapií a jejich čekání v ranních hodinách v čekárně je tedy zcela zbytečné. Zároveň prosíme naše klienty, aby se s telefonickými dotazy obraceli na své ošetřující lékaře až po 13. hodině případně i později, aby nedocházelo ke zdržování dopoledního provozu ambulance. Výjimkou jsou samozřejmě akutní stavy, které je možno hlásit kdykoli. Mimo pracovní dobu ambulance je v těchto případech možno kontaktovat službu majícího lékaře na lůžkovém oddělení.

Velkou výhodou našeho pracoviště je návaznost na odběrové centrum a centrální přípravnu cytostatik. Obě tato pracoviště jsou v jedné budově a propojení těchto pracovišť počítači urychluje a zdokonaluje práci zdravotníků. V rámci ambulantního provozu fungují 2 místnosti s denním stacionářem. Tento moderně vybavený denní stacionář s kapacitou 30 míst je vybaven hygienickým zázemím pro pacienty včetně bezbariérového sociálního zařízení. V denním stacionáři je ambulantně podávána infuzní terapie, kterou dodává na stacionář oddělení centrální přípravy cytostatik, kde se roztoky připravují absolutně sterilně a velmi přesně dle rozpisu lékaře. Dále jsou v denním stacionáři prováděny převazy žilních přístupů a jiné drobné výkony. Po celou dobu provozu denního stacionáře je přítomen lékař.

Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení Onkologické kliniky se nachází v hlavním areálu nemocnice, s dobrou návazností na lůžková oddělení většiny ostatních klinik VFN a také na ozařovny (umístěny v protější budově). Na lůžkovém oddělení nabízíme především krátkodobé hospitalizace k realizaci vícedenní nebo komplikované chemoterapie, kterou není možno podat ambulantním způsobem, nebo k provedení vyšetřovacího programu. Dále přijímáme pacienty, u kterých se vyskytnou takové komplikace onkologické léčby, které vyžadují podpůrnou léčbu za hospitalizace a nejsou běžně zvládnutelné na oddělení jiného typu.Cílem práce a snažení celého našeho kolektivu zdravotnických pracovníků, v němž kromě lékařů a sester jsou rehabilitační a sociální pracovnice, psycholog a pastorační služba, je dále zlepšovat Váš zdravotní stav a Vaši soběstačnost. Očekáváme přitom i Vaši aktivní spolupráci.

Pokoje

Na našem pracovišti se nachází 18 standardních lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích a 2 dvoulůžkové nadstandardní pokoje. Standardním vybavením každého pokoje je lednice a TV. Dva nadstandardně vybavené pokoje byly pod vedením architekta moderně a příjemně zařízeny a oproti standardním pokojům jsou navíc vybaveny mikrovlnou troubou, samostatným WC a koupelnou. Vysokému komfortu přispívají moderní elektronicky ovládaná polohovací lůžka. Pokoje jsou dvoulůžkové. Poplatek za nadstandardní pokoj naleznete v ceníku nadstandardního ubytování. Případně je možné za stejných podmínek nabídnout na těchto pokojích pobyt příbuzného spolu s nemocným. Jeden dvoulůžkový pokoj je určen pro nemocné vyžadující zvýšený dohled nad základními životními funkcemi. Je zabezpečen kamerovým systémem a moderními monitory.

Hospitalizace

Nemocní jsou přijímáni na lůžkové oddělení na základě záznamu k přijetí a telefonického vyrozumění o termínu nástupu k hospitalizaci. Záznam k hospitalizaci zpravidla zadává ošetřující onkolog na ambulanci. Překlad z jiného oddělení VFN nebo jiné nemocnice je nutné předem domluvit s primářkou onkologické kliniky nebo jejím zástupcem na lůžkovém oddělení. O akutním příjmu nemocného (komplikace léčby) rozhoduje v pracovní době lékař na ambulanci (ambulance a stacionář onkologické kliniky VFN) po domluvě s primářkou (nebo jejím zástupcem), po pracovní době lékař konající službu na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky v rámci Ústavní pohotovostní služby.

Co potřebujete při pobytu u nás:

  • průkaz zdravotní pojišťovny,
  • platný občanský průkaz,
  • základní hygienické potřeby,
  • župan, oděv na spaní a pohodlnou domácí obuv,
  • léky, které trvale užíváte.

Návštěvy

Návštěvní hodiny na lůžkovém oddělení jsou přednostně každý den odpoledne. Po individuální domluvě s ošetřujícím personálem je možné navštívit nemocného i jindy, ale tak, aby to nebránilo provozu oddělení a ošetřovatelským či léčebným výkonům. Je v přirozeném zájmu všech pacientů, aby návštěvy respektovaly jejich klid a soukromí.

Se svými dotazy a připomínkami se obracejte na svého ošetřujícího lékaře nebo staniční sestru a shledáte-li to nutné, pak přímo na primáře Onkologické kliniky nebo vrchní sestru.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!