Onkologická klinika

Odborné ambulance

K ambulancím je připojen moderně vybavený denní stacionář s kapacitou 31 míst a hygienickým zázemím pro pacienty i personál. Náročnost ambulantního provozu, který z velké části zajišťuje léčebnou a kontrolní péči o naše pacienty, si vyžádala vybavení stacionáře nejen polohovatelnými lehátky a sedačkami, ale i klasickými lůžky. Po celou dobu provozu denního stacionáře je přítomen lékař.

Přípravu cytostatik zajišťuje v současné době již plně centrální přípravna v 6. patře FP, která dodává na denní stacionář sterilně připravené roztoky léků přímo k aplikaci dle rozpisu lékaře.

Návaznost ambulancí na odběrové centrum vzorků krve pro laboratoře a centrální přípravnu v jedné budově a propojení jednotlivých provozů počítačovou sítí urychluje práci zdravotníků. První 2-3 hodiny dopoledního provozu věnují lékaři přednostně pacientům, kteří přicházejí na chemoterapii. Pořadí nemocných se může lišit od jejich přihlášení v kartotéce, protože lékař řadí pacienty podle délky jejich terapie a také podle obtíží. Pacienti pozvaní ke kontrolnímu vyšetření přicházejí na řadu až po zadání všech chemoterapií a jejich sezení v čekárně již od rána je tedy zcela zbytečné.

Noví nemocní se mohou objednávat k prvnímu vyšetření, kde jim kvalifikovaná sestra doporučí vhodného lékaře a termín návštěvy. Všem zavedeným pacientům doporučujeme, aby nosili s sebou své objednací kartičky s číslem chorobopisu. Usnadní to hledání karet a to i v případě výpadku počítače. Prosíme nemocné, aby se s telefonickými dotazy obraceli na své ošetřující lékaře až po 11:00 nebo dle domluvy lépe ještě později, aby neodváděli pozornost zdravotníků od právě ošetřovaných pacientů. Výjimkou jsou akutní stavy, které je možno hlásit kdykoli.

Onkologická ambulance a denní stacionář Fakultní polikliniky
MUDr. Jaroslava Barkmanová - Vedoucí lékař | | +420 224 966 764
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2, (Fakultní poliklinika, budova B, 2. patro)
+420 224 966 760 (kartotéka)
Ordinační hodiny
AmbulanceDenní stacionář
Pondělí08:00 - 15:3007:00 - 18:00
Úterý08:00 - 15:3007:00 - 18:00
Středa08:00 - 15:3007:00 - 18:00
Čtvrtek08:00 - 15:3007:00 - 18:00
Pátek08:00 - 15:3007:00 - 14:30

Ambulance "druhého čtení"

Nemocní z jiných pracovišť, kteří se chtějí informovat na možnosti postupu léčby jejich onemocnění u  zkušených pracovníků kliniky se mohou rovněž objednávat v kartotéce.

Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2, (Fakultní poliklinika, budova B, 2. patro)
+420 224 966 760 (kartotéka)
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek08:00 - 15:30

Genetická ambulance pro jedince se zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění

Ambulance Onkologické kliniky VFN zajišťuje ve spolupráci s Ústavem biochemie a exp. onkologie 1. LF UK komplexní diagnostiku dědičných vloh pro vznik nádorů prsu a vaječníků a specializovanou péči pro jedince se zvýšeným rizikem vzniku nádorů.

Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2, (Fakultní poliklinika, budova B, 2. patro)
+420 224 966 760 (kartotéka)
+420 | 224 966 768 | 224 966 765 | 224 966 766
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek08:00 - 15:30

Ambulantní poradna pro NET
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2, (Fakultní poliklinika, budova B, 2. patro)
+420 224 966 760 (kartotéka)
+420 | 224 966 763 | 224 966 762
+420 | 224 966 768 | 224 966 764
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek08:00 - 15:30

Ambulantní poradna pro thymomy
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2, (Fakultní poliklinika, budova B, 2. patro)
+420 224 966 760 (kartotéka)
+420 224 966 762
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek08:00 - 15:30

Pastorační klinická péče
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2, (Fakultní poliklinika, budova B, 2. patro)
+420 | 224 962 252 | 224 962 143
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek08:00 - 15:30

Lymfologická ambulance Fakultní polikliniky

Léčba lymfatických otoků, zejména u pacientek po ablaci prsu, má ve VFN již 15letou tradici. V současné době je lymfologická ambulance naší kliniky umístěna v budově polikliniky na Karlově náměstí. Díky práci dvou lymfoterapeutek dnes poskytujeme nemocným péči denně 8 hodin. Lékařská kontrola je pravidelná, 1x týdně nebo dle aktuální potřeby.

Léčba pacientů s lymfedémem je velmi časově náročná, trvá u jednoho pacienta cca 2 hodiny denně. Proto je kapacita naší lymfologické ambulance omezena především na vlastní pacienty Onkologické kliniky. V případě možnosti přijímáme k terapii i pacienty z dalších pracovišť, vždy s řádným doporučením ošetřujícího lékaře. Objednávat se je možno osobně nebo telefonicky.

MUDr. Jaroslava Barkmanová - Vedoucí lékař | | +420 224 966 764
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2, (Fakultní poliklinika, budova A, 3. patro, č. dv. 307)
+420 224 966 744
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:30
Úterý08:00 - 15:30
Středa08:00 - 15:30
Čtvrtek08:00 - 15:30
Pátek08:00 - 15:30

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!