• Kliniky, ústavy
  • Ústav soudního lékařství a toxikologie - soudní lékařství

Ústav soudního lékařství a toxikologie – soudní lékařství

Charakteristika pracoviště

Ústav je komplexní a konsiliární pracoviště v oboru soudní lékařství, zajišťující autoptická vyšetření i za použití speciálních metodik imunohistochemie. Ústav soudního lékařství pokrývá posudkovou činnost pro orgány činné v trestním řízení na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji. Mimo základní patomorfologickou diagnostiku je ústav výzkumně zaměřen na průkaz vitální reakce poranění, forensní neuropatologii, onemocnění srdce a cév a diagnostiku patomorfologických změn u osob závislých na omamných a psychotropních látkách. Průběžně jsou využívány nové metody pro imunohistochemická vyšetření. Pracovníci ústavu provedou ročně 1200 pitev zemřelých osob náhlou a násilnou smrtí. 

Studničkova 4, 128 00 Praha 2
+420 224 968 615 (sekretariát)
+420 224 968 614 (zástupce přednosty)
+420 224 968 612 (provozní kancelář)
+420 224 968 608 (sanitáři)
+420 224 968 620 | 224 968 616 (laboratoř)
+420 224 913 892
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
Přednosta
+420 224 967 194
MUDr. Otto Boubelík
Primář
+420 224 968 611
Ing. Petra Růžičková
Vedoucí laborantka
+420 224 967 022
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!