Ústav soudního lékařství a toxikologie – soudní lékařství

Charakteristika pracoviště

Ústav je komplexní a konsiliární pracoviště v oboru soudní lékařství, zajišťující autoptická vyšetření i za použití speciálních metodik imunohistochemie. Ústav soudního lékařství pokrývá posudkovou činnost pro orgány činné v trestním řízení na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji. Mimo základní patomorfologickou diagnostiku je ústav výzkumně zaměřen na průkaz vitální reakce poranění, forensní neuropatologii, onemocnění srdce a cév a diagnostiku patomorfologických změn u osob závislých na omamných a psychotropních látkách. Průběžně jsou využívány nové metody pro imunohistochemická vyšetření. Pracovníci ústavu provedou ročně 1200 pitev zemřelých osob náhlou a násilnou smrtí.

Provozní doba kanceláře:

  • Po – Čt:  5:30 – 14:30
  • Pá:          5:30 – 13:30

Provozní doba sekretariátu:

  • Po – Pá:  5:30 – 13:30

Kontaktní údaje

  • adresa Studničkova 4, 128 00 Praha 2
  • telefon +420 224 968 609 (primář)
  • telefon +420 224 968 612 | +420 737 350 268 (sekretariát)
  • telefon +420 224 968 608 (sanitáři)
  • telefon +420 224 968 620 | +420 224 968 616 (toxikologická lab.)
  • fax +420 224 913 892
  • email soudni@vfn.cz
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
Přednosta
telefon+420 224 967 194
MUDr. Klára Neureutterová, MBA
Primář
telefon+420 224 968 609
Dana Klinderová
Vedoucí laborantka
telefon+420 224 968 613
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!