Ústav soudního lékařství a toxikologie – soudní lékařství

Oddělení soudního lékařství

Toxikologická laboratoř 

V případě úmrtí v souvislosti s otravou neznámou noxou zajišťuje tato laboratoř její průkaz. Stanovení těchto látek je založeno na klasických metodách analytické chemie v příslušných modifikacích. S ohledem na moderní trendy jsou využívány příslušné instrumentální metody.

Základním úkolem laboratoře je stanovení alkoholu v krvi zemřelých. Hlavní metodou pro stanovení hladiny alkoholu v krvi je plynová chromatografie (GC), k ověření pak slouží Widmarkova metoda (jodometrická titrace). Plynovou chromatografií dále stanovovány těkavé látky, například aceton, acetaldehyd a toluen. V krvi zemřelých je prokazován oxid uhelnatý při podezření na otravu touto noxou (spektrofotometrie). Při otravě kyanidy prokazujeme kyanidové ionty v žaludečním obsahu. Dalším základním úkolem je stanovení léčiv a drog v biologickém materiálu. K průkazu je používána chromatografie na tenké vrstvě (TLC) a hmotnostní spektrometrie (GC-MS). Pro potřeby policie je vyšetřována krev na alkohol u živých osob, které spáchaly trestný čin. V případě střelného poranění jsou prokazovány dusitany, jako důkaz přítomnosti střelného prachu v okolí místa vstřelu a výstřelu.

Dne 23.1.2017 získala Toxikologická laboratoř pracoviště Soudního lékařství osvědčení o splnění podmínek Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a zapojila se do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

Manažer kvality

Ing. Jaroslav Zikmund, jaroslav.zikmund@vfn.cz , tel. 22496 8620 

Stanovení hladin alkoholu v krvi

Na Ústavu soudního lékařství a toxikologie je prováděno stanovení hladin alkoholu v krvi u živých osob pro potřeby orgánů Policie ČR a dalších subjektů.

Provozní doba

  • Po – Čt:   7:00 – 15:30
  • Pá:           7:00 – 14:30

Ceník

  • Ceny jsou účtovány dle Ceníku výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění v souladu s legislativou VFN.
  • Vyšetření krve/moči na alkohol: 650 Kč.

Platby

  • Poštovní poukázkou, hotově v pokladně VFN nebo sekretariátu ústavu.
  • Výsledek bude vydán pouze žadateli až po předložení dokladu o zaplacení.

Histologická laboratoř

K základním úkolům této laboratoře patří zpracování nekropsií a barvení histologických preparátů klasickými metodami používanými na patologicko-anatomických odděleních. Pro forenzní účely jsou zhotovovány kryostatové excize barvené na tuk pro průkaz tukové embolie k potvrzení diagnózy intravitálního účinku násilí na lidské tělo. Dále prokazujeme hemosiderin a hematoidin, důležitý pro hodnocení stáří poranění. Zajímavostí soudně-lékařské diagnostiky je průkaz křemičitých schránek řas rozsivek v tekutině z plic a ve vnitřních orgánech při smrti utopením.

Provozní doba

  • Po – Čt:   7:00 – 15:30
  • Pá:           7:00 – 14:30

Imunohistochemická laboratoř

Pro forenzní účely jsou v této laboratoři prokazovány kovy (metalizace) při poranění elektrickým proudem a rozlišení vstřelových a výstřelových defektů při střelných poraněních. K významným vyšetřením patří stanovení krevní skupiny histotestem v případech, kdy klasickou sérologii nelze použít, například při pokročilé hnilobné dekompozici těla. Dále histochemicky vyšetřován myokard na průkaz časných známek ischémie na podkladě ICHS jako jedné z nejčastějších příčin náhlé smrti.

Soubory ke stažení

Laboratorní příručka (PDF dokument)
Kritické meze (PDF dokument)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!