Ústav soudního lékařství a toxikologie – soudní lékařství

Kontakt

Kontaktní údaje

  • adresa Studničkova 4, 128 00 Praha 2
  • telefon +420 224 968 615 (sekretariát)
  • telefon +420 224 968 614 (zástupce přednosty)
  • telefon +420 224 968 612 (provozní kancelář)
  • telefon +420 224 968 608 (sanitáři)
  • telefon +420 224 968 620 | 224 968 616 (laboratoř)
  • fax +420 224 913 892
  • email soudni@vfn.cz
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
Přednosta
+420 224 967 194
MUDr. Klára Neureutterová, MBA
Primář
+420 224 968 609
Ing. Petra Růžičková
Vedoucí laborantka
+420 224 967 022
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!