Ústav soudního lékařství a toxikologie – soudní lékařství

Kontakt

Studničkova 4, 128 00 Praha 2
+420 224 968 615 (sekretariát)
+420 224 968 614 (zástupce přednosty)
+420 224 968 612 (provozní kancelář)
+420 224 968 608 (sanitáři)
+420 224 968 620 | 224 968 616 (laboratoř)
+420 224 913 892
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
Přednosta
+420 224 967 194
MUDr. Otto Boubelík
Primář
+420 224 968 611
Ing. Petra Růžičková
Vedoucí laborantka
+420 224 967 022
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!