Ústav soudního lékařství a toxikologie – soudní lékařství

Kontakt

Kontaktní údaje

  • adresa Studničkova 4, 128 00 Praha 2
  • telefon +420 224 968 609 (primář)
  • telefon +420 224 968 612 | +420 737 350 268 (sekretariát)
  • telefon +420 224 968 608 (sanitáři)
  • telefon +420 224 968 620 | +420 224 968 616 (toxikologická lab.)
  • fax +420 224 913 892
  • email soudni@vfn.cz
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
Přednosta
+420 224 967 194
MUDr. Klára Neureutterová, MBA
Primář
+420 224 968 609
Dana Klinderová
Vedoucí laborantka
+420 224 968 613
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!