Komplexní kardiovaskulární centrum (KKVC)

Charakteristika pracoviště

Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé VFN

Součástí Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jsou všechna pracoviště nemocnice, která poskytují péči v oboru kardiologie a angiologie.

Součástí kardiocentra VFN jsou:

Kliniky kardiocentra zaměřením své péče pokrývají veškeré spektrum výkonů v kardiologii a angiologii, tak aby byl naplněn obsah požadavků na vysoce specializovaná komplexní kardiocentra.

Součástí Komplexního kardiovaskulárního centra je i ECMO centrum.

Indikátory kvality
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!