Radiodiagnostická klinika

Charakteristika pracoviště

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN je v současné době jednou z největších klinik tohoto druhu u nás. Poskytujeme kompletní spektrum radiologických zobrazovacích metod. Činnost kliniky zahrnuje kromě diagnostického zobrazování také intervenční radiologii vaskulární i nevaskulární. Vedle rentgenových přístrojů máme k dispozici 4 počítačové tomografy (CT), 3 magnetické rezonance (MR 1,5T a 2x MR 3T), 5 ultrazvukových přístrojů, 1 angiografický komplet a 2 mamografy. Ve spolupráci s lékaři naší kliniky jsou pacienti vyšetřováni na přístroji PET/CT, což je hybridní přístroj, který sestává z části PET (pozitronová emisní tomografie) a CT, tímto propojuje nukleární medicínu a radiologii. Radiodiagnostická klinika je plně digitalizovaná a pracuje v bezfilmovém provozu. Systémem ePACS je možné posílat obrazy vyšetření do řady dalších nemocnic v ČR a naopak z těchto zařízení snímkovou dokumentaci přijímat.

Kliniku tvoří 17 pracovišť a oddělení, která vyšetří ročně přibližně 100 tisíc pacientů a provedou cca 125 tisíc vyšetření. Vzhledem k uspořádání nemocnice detašovaná rentgenová pracoviště poskytují služby především pro pacienty jednotlivých klinik a oddělení, v jejichž budovách jsou umístěna, většina pracovišť však provádí vyšetření i pro ambulantní pacienty mimo nemocnici. Některá specializovaná pracoviště poskytují vyšetření pro pacienty z celé České republiky (Neuroradiologické oddělení, CT pracoviště, Angiografické pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu). Součástí Radiodiagnostické kliniky jsou i radiologická pracoviště Fakultní polikliniky VFN. Jednou z hlavních priorit kliniky je poskytovat pacientům péči na vysoké úrovni, což umožňuje špičkové přístrojového vybavení a vysoce kvalifikovaný a zkušený personál pracoviště.

Činnost kliniky charakterizuje úzká spolupráce s dalšími ústavy, klinikami a odděleními 1. lékařské fakulty UK a VFN nejen klinických, ale i teoretických oborů především v léčebně preventivní péči, ale i na poli vědy, výzkumu a pedagogické práce.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, (pavilon A8)
  • telefon +420 224 962 233 (sekretariát)
  • telefon +420 224 969 560 (magnetická rezonance)
  • telefon +420 224 962 899 (magnetická rezonance)
  • telefon +420 224 962 780 (angiografické oddělení)
  • fax +420 224 963 048
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
Přednosta
telefon+420 224 962 233
MUDr. Adam Pudlač
Primář
telefon+420 224 962 319
Lucie Šimáková
Vedoucí radiologický asistent
telefon+420 224 962 279
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!