Radiodiagnostická klinika

Oddělení magnetické rezonance

Na Odděleních magnetické rezonance (MR) Radiodiagnostické kliniky jsou v provozu tři MR přístroje (2 x 3T, 1 x 1,5T) umožňující vyšetření v rozsahu všech klinických indikací pro vyšetření magnetickou rezonancí včetně celotělového vyšetření. Zajištujeme celodenní provoz.

MR pracoviště RDG kliniky na Neurologické klinice VFN
Kateřinská 30, Praha 2
Tel.: +420 224 96 5468 (9560)
E-mail: magneticka.rezonance@vfn.cz

MR pracoviště RDG kliniky v Centrálním areálu VFN (pavilon A8, -2. patro)
U Nemocnice 499/2, Praha 2
Tel.: +420 224 96 2899
E-mail: mr@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!