Radiodiagnostická klinika

Oddělení magnetické rezonance

Na oddělení magnetické rezonance (MR), Radiodiagnostické kliniky jsou v provozu dva MR přístroje, umožňující celotělové zobrazování. Achieva, Philips (1,5T) byla nainstalována v roce 2009, ke konci roku 2015 byl uveden do provozu druhý MR přístroj Skyra, Siemens (3T). Oddělení má celodenní provoz. Na pracovišti je zaměstnáno 5 radiologických asistentů, 5 kmenových lékařů a lékaři provádějící specifické typy zobrazení.

Oddělení MR společně s oddělením výpočetní tomografie (CT) tvoří neuroradiologickou jednotku v rámci Radiodiagnostické kliniky, umístěnou v budově Neurologické kliniky v Kateřinské ulici č. 30. Na oddělení MR je prováděno celé spektrum MR zobrazení. Mimo neuroradiologie, která je stále hlavním zaměřením, jsou prováděna vyšetření prakticky ze všech oblastí medicíny vhodných pro danou modalitu. Jedná se o vyšetření muskuloskeletárního aparátu (kolenního kloubu, kyčelního kloubu, hlezenního kloubu, drobných kloubů ruky a nohy, ramenního kloubu, loketního kloubu a temporomandibulárního skloubení), MR prsní žlázy, MR malé pánve, MR jater, MR pankreatu, MR ledvin, MR žlučových cest, MR cév, MR srdce, multiparametrické MR prostaty a prenatální MR zobrazení plodu. Tato vyšetření provádíme v rámci indikací lékařů VFN i ambulantních specialistů mimo fakultní nemocnici a lékařů z ostatních nemocnic. Některá vyšetření jsou vysoce specializovaná, jsou navázaná na unikátní klinická centra VFN, kde jsou vyšetřováni pacienti z celé republiky.

Adresa umístění:
  • budova Neurologické kliniky VFN (přízemí)
    Kateřinská 30
    128 08 Praha 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!