Radiodiagnostická klinika

Informace k MR pro pacienty

Magnetická rezonance (MR) je vyšetření různých oblastí lidského těla, hlavy a končetin. Nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silné magnetického pole. Jedná se o bezpečné vyšetření, které dokáže zobrazit strukturu orgánů s vysokým prostorovým rozlišením a informuje detailně o patologických ložiscích. V tomto ohledu má MR mezi všemi zobrazovacími metodami výsadní postavení. Vyšetření magnetickou rezonancí umožňuje zkvalitnit a zrychlit diagnostiku celé řady onemocnění.

Dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organismus. I když je vyšetření bezpečné, existují rizikové faktory, které je potřeba zohlednit, abychom předešli případným komplikacím. Jedná se zejména o existenci kovových předmětů v těle pacienta. Jestliže jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být na MR vyšetřeni. Takovou skutečnost však musíte vždy před MR vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.

Absolutní kontraindikace (překážka) vyšetření magnetickou rezonancí

Vyšetření magnetickou rezonancí nemůžete podstoupit, pokud máte MR nekompatibilní kardiostimulátor, kovovou střepinu v oku nebo cévní svorky intrakraniálně z neznámého materiálu.

Mám klaustrofobii a lékař mi předepsal MR – jak mám postupovat?

Zkontaktujte naše MR pracoviště na linku 5461 v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00 hodinou, naši radiologičtí asistenti s Vámi prodiskutují možnosti, jak vyšetření co nejlépe absolvovat. Vyšetření trvá většinou do 30 minut a Vy ležíte v přístroji, který má tvar „trubky“, která je z obou stran otevřená. Je třeba ležet v klidu a nehýbat se. Na mírnou klaustrofobii Vám může Váš ošetřující lékař nebo Váš praktický lékař předepsat medikaci na uklidnění. V takovém případě bude vhodné, abyste si s sebou pozvali doprovod, a nesmíte řídit motorová vozidla. Další možností je vyšetření provést v analgosedaci či celkové anestezii za přítomnosti specializovaného lékaře – anesteziologa. Ovšem tento postup vyžaduje mít zvláštní interní vyšetření před samotným MR vyšetřením a dále po vyšetření strávíte nějaký čas na lůžkovém oddělení, než budete propuštěni domů.

Další implantáty a výkony, jejichž přítomnost může znamenat určitá omezení

Pokud máte v těle implantovaný kovový materiál, je nutné o tom informovat lékaře, který indikuje Vaše vyšetření. Pokud jste v době vyšetření těhotná, je nutné o této skutečnosti informovat lékaře. Pokud kojíte a Vaše vyšetření vyžaduje aplikaci kontrastní látky, je nutné kojení na dobu 24 hod po aplikaci kontrastní látky přerušit.

Příprava k MR vyšetření

 • Pro většinu vyšetřovaných oblastí na magnetické rezonanci není nutná žádná speciální příprava. A to ani před případnou nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být pacient nalačno. Výrazný problém mohou působit kovové předměty v kapsách nebo na těle a dále pak syntetické látky, ze kterých je vyrobeno oblečení. Proto doporučujeme, abyste si na MR vyšetření vzali nejlépe bavlněné tričko. Stejně tak by bylo vhodné doma zanechat šperky.
 • (náhrdelníky a náušnice), které byste stejně museli před vyšetřením odložit v kabince. V některých případech je ovšem příprava před MR vyšetřením nezbytná.
 • MR enterografie (vyšetření tenkého střeva): Den před vyšetřením odpoledne již nesmíte jíst, od 12. do 20. hodiny vypijte 1,5 až 2 litry čisté vody, aby se pročistilo tenké střevo. V den vyšetření od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit. Na MR vyšetření si s sebou přineste 1,5 litru neperlivé vody, do které Vám obsluha MR namíchá Mannitol – látku která pomůže zobrazit celé tenké střevo. Takto rozředěný Mannitol budete muset během půl hodiny před vyšetřením vypít, proto se na MR dostavte o 45 minut dříve, nežli je čas na pozvánce, aby byl na Vaši přípravu dostatek času.
 • MR dutiny břišní (vyšetření jater, ledvin, žlučových cest, slinivky): Před tímto vyšetřením postačí 6 hodin nejíst, nepít a nekouřit.
 • Pokud užíváte jakékoliv léky, vezměte si je v obvyklou dobu a zapijte je menším množstvím vody.
 • Na MR vyšetření se dostavte 15 minut před uvedeným časem vyšetření, budete u nás vyplňovat informovaný souhlas pro vyšetření.

Kde se vyšetření provádí

Oddělení magnetické rezonance je umístěno v budově Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. 

Jaký je průběh vyšetření

 • Budete se řídit pokyny personálu na pracovišti MR.
 • Po příchodu na MR pracoviště budete požádáni, abyste si přečetli a podepsali poučení (tzv. informovaný souhlas), který obsahuje základní informace o vyšetření magnetickou rezonancí. Tímto souhlasem pacient potvrzuje, že byl seznámen s riziky a kontraindikacemi vyšetření.
 • Souhlas si můžete stáhnout ve formátu PDF. Je možné si ho předem vytisknout a již vyplněný ho donést s sebou na vyšetření. Pokud budou z Vaší strany jakékoli nejasnosti nebo dotazy, sdělte je prosím personálu před začátkem samotného vyšetření. Předejde se tak možným komplikacím.
 • Poté, co Vás vyzve pracovník MR k vyšetření, budete zavedeni do kabinky, kde si odložíte své oblečení, také šperky a osobní věci a převléknete se do připraveného pláště. Veškeré cenné osobní věci zůstanou v této kabince uzamčeny po dobu vyšetření a nikdo k nim nebude mít přístup. Hlavním účelem tohoto opatření je především to, že je potřeba Váš telefon, hodinky, kreditní karty a další osobní věci citlivé na magnetické pole ochránit, aby nebyly jakkoliv poškozeny.
 • Vyšetření se provádí vleže na vyšetřovacím stole, který zajede do vyšetřovacího kruhového tunelu přístroje. Prostor není nijak uzavřen. Během vyšetření se nesmíte hýbat, a abychom toho dosáhli, bude vyšetřovaná část těla pohodlně podložena nebo fixována. Samotné vyšetření je zcela bezbolestné, jedinou nepříjemností je silný hluk, který zařízení během vyšetření vydává. Personál Vám z tohoto důvodu nabídne sluchátka.
 • Pro Vaši bezpečnost budete mít po celou dobu vyšetření v ruce signalizační zařízení, pomocí kterého je možné zavolat obsluhu a požádat o pomoc. Pracovníci s Vámi budou po celou dobu v kontaktu prostřednictvím mikrofonu a rádi v případě potřeby pomohou.
 • Délka vyšetření závisí na oblasti, kterou je nutné zobrazit. Nejčastěji trvá přibližně 20–30 min, ve výjimečných případech až 60 minut. Po celou dobu je nutné v klidu ležet a vyvarovat se jakýchkoliv pohybů. Neklid při vyšetření zhoršuje kvalitu zobrazení.

V případě vyšetření s podáním kontrastní látky

Většina vyšetření se provádí bez aplikace kontrastní látky do žíly. O nutnosti aplikace kontrastní látky rozhoduje lékař MR pracoviště. Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci jsou relativně bezpečné a nežádoucí reakce se vyskytují zcela ojediněle. Pokud by se vyskytly, projevují se nevolností, zvracením, točením hlavy. Alergická reakce je také zcela výjimečná. Přesto na Vaše prokázané alergie upozorněte pracovníky MR.

Péče a doporučení po vyšetření

 • Vyšetření magnetickou rezonancí nemá žádné zjištěné vedlejší účinky, po vyšetření můžete pokračovat ve svém programu.
 • Pokud by nastaly nějaké komplikace (nevolnost, točení hlavy, slabost), informujte o tomto stavu pracovníky MR, kteří rádi pomohou.

Pacient bude magnetickou rezonancí vyšetřen pouze na základě řádně a kompletně vyplněné žádanky.

Ke stažení:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!