Radiodiagnostická klinika

Informace k MR pro pacienty

Magnetická rezonance (MR) je vyšetření různých oblastí lidského těla, které využívá silné magnetického pole.

Bezpečnost MR

Jestliže jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, musíte tuto skutečnost pří objednání a před MR vyšetřením ohlásit obsluze MR přístroje, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete vyšetření podstoupit.

Vyšetření magnetickou rezonancí nemůžete podstoupit, pokud máte MR nekompatibilní kardiostimulátor, kovovou střepinu v oku nebo cévní svorky intrakraniálně z neznámého materiálu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, je nutné o této skutečnosti informovat obsluhu MR přístroje. V 1. trimestru se MR vyšetření neprovádí. Pokud kojíte a Vaše vyšetření vyžaduje aplikaci kontrastní látky, není nutné kojení přerušovat.

Klaustrofobie – strach z uzavřených prostor

Řada pacientů, kteří trpí klaustrofobií, je i přesto schopno vyšetření absolvovat. Pacient leží v otvoru přístroje, který má šířku 70 cm, je na obou stranách otevřený a v případě potřeby může vyšetření kdykoliv ukončit stiskem tlačítka. Pro zvýšení komfortu Vám může Váš lékař předepsat léky na uklidnění a domluvíte si jejich užití před vlastním vyšetřením. V případě těžké klaustrofobie je možné provést většinu MR vyšetření v celkové anestezii pod dohledem lékaře – anesteziologa. O provedení vyšetření v celkové anestezii rozhoduje Váš ošetřující lékař na základě dohody s klinickým pracovištěm VFN.

Příprava k MR vyšetření

Pro většinu vyšetřovaných oblastí na magnetické rezonanci není nutná žádná speciální příprava. A to ani před případnou nitrožilní aplikací kontrastní látky.

Výrazný problém mohou působit kovové předměty v kapsách nebo na těle včetně šperků a dále pak syntetické látky, ze kterých je vyrobeno oblečení. Doporučujeme, abyste si na MR vyšetření vzali nejlépe bavlněné tričko, dámy podprsenku bez kovových háčků. Šperky zanechte doma, ev. je odložíte v uzamykatelné kabince.

Pokud užíváte léky, vezměte si je v obvyklou dobu.

MR vyšetření pánve (MR gynekologické, MR rekta)

Na vyšetření přijďte nalačno (můžete pouze pít). Před vyšetřením je podána látka, která zklidní pohyb střev (Buscopan), po které můžete mít dočasně neostré vidění, a proto nemůžete po vyšetření řídit auto až do obnovení normálního vidění.

MR enterografie – vyšetření tenkého střeva

V den vyšetření od půlnoci nejíst. Pít pouze čiré neperlivé tekutiny v malém množství. Na MR vyšetření si s sebou přineste 1,5 litru neperlivé vody, do které Vám obsluha MR přimíchá Mannitol – látku která vodu udrží v tenkém střevě. Roztok budete popíjet během půl hodiny před vyšetřením. Protože se voda nevstřebá, mívá většina pacientů v den po vyšetření řídkou stolici. Průjem ale sám ustane. Před vyšetřením je pacientům podána látka, která zklidní pohyb střev (Buscopan), po které můžete mít dočasně neostré vidění, a proto nemůžete po vyšetření řídit aut až do obnovení normálního vidění.

MR dutiny břišní (vyšetření jater, ledvin, žlučových cest, slinivky)

Před tímto vyšetřením postačí 5 hodin nejíst a 2 hodiny nepít.

Na MR vyšetření se dostavte 15 minut před uvedeným časem vyšetření, budete u nás vyplňovat informovaný souhlas pro vyšetření.

Kde se vyšetření provádí
 • Oddělení magnetické rezonance na centrálním pracovišti (MR centrál), hlavní areál VFN (U Nemocnice 499/2), budova A8 (budova I. chirurgické kliniky), druhý suterén.
 • Oddělení magnetické rezonance na Neurologické klinice, budova Neurologické kliniky VFN (Kateřinská 30), přízemí.
Jaký je průběh vyšetření
 • Po příchodu na MR pracoviště budete seznámeni s riziky, kontraindikacemi a průběhem vyšetření a vyplníte informovaný souhlas. Pokud budou z Vaší strany jakékoli nejasnosti nebo dotazy, sdělte je prosím personálu před začátkem samotného vyšetření.
 • Poté, co Vás vyzve pracovník MR k vyšetření, budete zavedeni do kabinky, kde si odložíte své oblečení (dle vyšetření si ponecháte tričko, spodní prádlo), šperky a osobní věci, které zůstanou v této kabince uzamčeny po dobu vyšetření.
 • Vyšetření se provádí vleže na vyšetřovacím stole, který zajíždí do vyšetřovacího kruhového tunelu přístroje. Prostor není uzavřen. Během vyšetření se nesmíte hýbat. 
 • Na vyšetření může být nepříjemný rytmický hluk, který zařízení během vyšetření vydává (pro ochranu sluchu si nasadíte sluchátka).
 • Pro Vaši bezpečnost budete mít po celou dobu vyšetření v ruce signalizační tlačítko, pomocí kterého je možné zavolat obsluhu. Personál Vás během vyšetření kontroluje z ovládací místnosti a pomocí kamer.
 • Délka vyšetření závisí na oblasti, kterou je nutné zobrazit. Nejčastěji trvá přibližně 20–30 min, ve výjimečných případech až 60 minut. Po celou dobu je nutné v klidu ležet a vyvarovat se jakýchkoliv pohybů. Neklid při vyšetření zhoršuje kvalitu zobrazení.
Vyšetření s podáním kontrastní látky

Většina vyšetření se provádí bez aplikace kontrastní látky do žíly. O nutnosti aplikace kontrastní látky rozhoduje lékař MR pracoviště. Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci jsou relativně bezpečné a nežádoucí reakce se vyskytují zcela ojediněle. Pokud by se vyskytly, projevují se nevolností, zvracením, točením hlavy. Alergická reakce je také zcela výjimečná. Přesto na Vaše prokázané alergie upozorněte pracovníky MR.

Po vyšetření
 • Po většině vyšetření nejsou žádná omezení
 • V případě, že Vám podáme látku na zklidnění střev, nebudete moci po vyšetření řídit auto až do obnovení normálního vidění (látka může způsobit dočasnou neostrost vidění).
 • Pokud by nastaly nějaké komplikace po podání kontrastní látky (nevolnost, točení hlavy, slabost), informujte o tomto stavu personál MR.

Pacient bude magnetickou rezonancí vyšetřen pouze na základě řádně a kompletně vyplněné žádanky.

Ke stažení:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!