Radiodiagnostická klinika

Angiografické oddělení

Angiografické oddělení Radiodiagnostické kliniky je součástí Komplexního kardiovaskulárního centra a Centra pro cévní přístupy Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pracoviště má akreditaci pro obory Intervenční radiologie a Vaskulární intervenční radiologie. Katetrizační sál je vybaven angiografickou linkou Toshiba Infinix a sonografickým přístrojem Toshiba Viamo SSA-640A/E1. Provádíme vaskulární (cévní) diagnostické i miniinvazivní léčebné výkony na tepnách a žilách horních i dolních končetin, břicha a retroperitonea, které zahrnuje:

 • diagnostické zobrazování cév celého těla,
 • diagnostické odběry krevních vzorků z nadledvinových žil a petrosních splavů,
 • balónkové angioplastiky periferních cév (roztažení zúžené cévy balónkovým katetrem),
 • zavádění stentů a stentgraftů do periferních cév,
 • zavádění kaválních filtrů (filtr do dolní duté žíly k zabránění plicní embolie),
 • embolizace nezhoubných nádorů (uzavření cév vyživující nádor, např. embolizace děložních myomů),
 • embolizace zhoubných nádorů (chemoembolizace – kombinace chemoterapie a uzavření cév vyživujících nádor),
 • embolizace prostaty pro benigní hyperplazii,
 • bariatrické embolizace žaludku (alternatívní léčba obezity),
 • zavádění arteriálních portů (přístup pro podávání chemoterapie přímo do tepny vyživující nádor).

Pracoviště se specializuje především na ošetření cévních přístupů pro hemodialýzu a na onkologické intervence. Kromě běžných angiografií prováděných s jodovou kontrastní látkou provádíme i angiografie s použitím oxidu uhličitého a ošetření dialyzačních zkratů provádíme i pod sonografickou kontrolou bez použití kontrastní látky. Vedle plánovaných výkonů provádíme i výkony při akutních stavech, sem patří např. akutní ischemie nebo krvácení. Ročně vyšetříme a ošetříme okolo jednoho tisíce pacientů.

Vedoucí oddělení: MUDr. Jan Kaván
Úsekový radiologický asistent: Kateřina Posejpalová

Kontakt:
 • RDG klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  Pavilon A8 I.suterén
  U Nemocnice 499/2
  128 08 Praha 2
 • Telefon: +420 224 962 780
 • E-mail: angiografie.radiologie@vfn.cz
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!