Ústav nukleární medicíny

Charakteristika pracoviště

Ústav nukleární medicíny poskytuje klinickým pracovištím kompletní spektrum současných diagnostických vyšetření v oboru nukleární medicíny včetně hybridní pozitronové a jednofotonové emisní výpočetní tomografie (PET/CT a SPECT/CT), speciální laboratorní vyšetření a ambulantní terapii radionuklidy. Vedle běžných výkonů se specializuje na vyšetření kardiologická (perfuze, metabolismus a zánětlivá onemocnění srdce, popř. cév), onkologická (molekulární diagnostika PET/CT, pozitivní scintigrafie nádorů SPECT/CT, vyšetření sentinelových uzlin, aj.) a neurologická (perfuze mozku, mapování aktivity receptorů). V poslední době se zaměřuje také na rozvoj scintigrafické diagnostiky v lymfologii (lymfoscintigrafie) a endokrinologii (scintigrafická lokalizace příštítných tělísek).

Klinické oddělení ÚNM se řadí k největším pracovištím nukleární medicíny v ČR. Je vybaveno moderním skenerem PET/CT Discovery 690 (GE Healthcare) s vylepšeným prostorovým rozlišením pomocí metod „Time of Flight“ a „Resolution Recovery“ a 5 scintilačními kamerami, z toho 2 hybridními systémy SPECT/CT, 1 tomografickou kamerou SPECT a 2 planárními kamerami.

Současné technické vybavení umožňuje

  • provádět kvalitní scintigrafickou diagnostiku,
  • zavádět nové vyšetřovací metody,
  • podílet se i na jejich vývoji.

Výzkum je zaměřen na klinickou problematiku nukleární kardiologie, neurologie a onkologie, vývoj nových metod vyšetření a hodnocení obrazů v lymfologii a endokrinologii, standardizaci a kvantifikaci výsledků scintigrafických nálezů ledvin a močových cest, na vývoj nových metod funkčního zobrazení a výpočetního zpracování obrazů a na optimalizaci a kvantifikaci tomografického zobrazení SPECT.

Salmovská 3, 120 00 Praha 2 (Ústav nukleární medicíny)
U Nemocnice 5, 128 08 Praha 2, Klinické pracoviště I. (mimo areál VFN)
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, Klinické pracoviště II., (pavilon A12)
+420 224 965 813 (kancelář přednosty)
+420 224 965 700 (ambulance – příjem)
+420 224 962 594 (ambulance – PET/CT)
+420 224 962 591 (ambulance – plicní vyšetření)
+420 224 965 979 | +420 224 922 649
prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Přednosta
+420 224 965 813
MUDr. David Zogala
Primář
+420 224 965 700
Mgr. Markéta Novotná
Vedoucí radiologický asistent
+420 224 965 785
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!