Ústav nukleární medicíny

Kontakt

Salmovská 3, 120 00 Praha 2 (Ústav nukleární medicíny)
U Nemocnice 5, 128 08 Praha 2, Klinické pracoviště I. (mimo areál VFN)
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, Klinické pracoviště II., (pavilon A12)
+420 224 965 813 (kancelář přednosty)
+420 224 965 700 (ambulance – příjem)
+420 224 962 594 (ambulance – PET/CT)
+420 224 962 591 (ambulance – plicní vyšetření)
+420 224 965 979 | +420 224 922 649
prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Přednosta
+420 224 965 813
MUDr. David Zogala
Primář
+420 224 965 700
Mgr. Markéta Novotná
Vedoucí radiologický asistent
+420 224 965 785
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!