Ústav nukleární medicíny

Kontakt

Kontaktní údaje

  • adresa Salmovská 3, 120 00 Praha 2 (Ústav nukleární medicíny)
  • adresa U Nemocnice 5, 128 08 Praha 2, Klinické pracoviště I. (mimo areál VFN)
  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, Klinické pracoviště II., (pavilon A12)
  • telefon +420 224 965 813 (kancelář přednosty)
  • telefon +420 224 969 692 (ambulance – PET/CT)
  • telefon +420 224 969 693 (ambulance – ostatní scintigrafická vyšetř.)
  • telefon +420 224 969 694 (ambulance – plicní a kardio vyšetření)
  • fax +420 224 965 979 | +420 224 962 748
  • email pet.unm@vfn.cz
MUDr. David Zogala, Ph.D.
Pověřený přednosta
+420 224 965 789
MUDr. Václav Ptáčník
Primář
+420 224 965 952
Mgr. Markéta Novotná
Vedoucí radiologický asistent
+420 224 965 785
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!