Ústav nukleární medicíny

Informace o terapii

Každé lékařské ozáření musí být indikováno tak, aby byla splněna podmínka Atomového zákona, tj. benefit pro pacienta musí být větší než riziko vyplývající z ozáření při vyšetření. Pokud tato podmínka splněna nebude, jsme povinni vyšetření odmítnout!

Terapie

Léčebné aplikace otevřených zářičů se provádějí na pracovišti ONM I Ústavu nukleární medicíny. 

Dostupná je pouze ambulantní léčba pomocí otevřených zářičů:

  • Paliativní terapie kostních metastáz pomocí 223Radia (Xofigo), popř. Samaria – léčbu je nutné domluvit s primářem ÚNM
  • Terapie lymfomů pomocí 90Y-ibritumomab (Zevalin) – léčbu je nutné domluvit s primářem ÚNM
  • Ambulantní terapie benigních onemocnění štítné žlázy pomocí radiojódu 131I – prosíme o vyplnění formuláře pro ambulantní léčbu štítné žlázy radiojódem, pokud bude léčba vhodná, budeme pacienta kontaktovat.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!