Ústav nukleární medicíny

Informace pro pacienty PET/CT

PET / CT je jedno z nejmodernějších vyšetření současné medicíny. Umožňuje odhalit řadu patologických stavů zejména v onkologii, kardiologii, neurologii, pneumologii, urologii, využívá se rovněž při průkazu zánětlivých a degenerativních procesů. Skládá se ze dvou vyšetření – pozitronové emisní tomografie (PET) a počítačové tomografie (CT). Zatímco PET stanovuje míru poškození buněk, CT (computed tomography) stanovuje přesné umístění postiženého ložiska. Vyšetření se zpravidla provádí v rozsahu hlava až stehna, popř. celotělově. Jako PET radiofarmakum (léčivý, eventuálně diagnostický přípravek s navázanou radioaktivní látkou) se na našem pracovišti používají:

  • FDG: radioaktivním fluorem značený cukr (fluorodeoxyglukóza), který se hromadí v buňkách se zvýšenou látkovou přeměnou, což bývají často buňky nádorové či zánětlivé, nejčastěji se užívá v diagnostice lymfomů, nádorů plic, melanomu a různých zánětlivých stavů infekčních nebo neinfekčních. Nejčastěji užívaná látka.
  • Fluciklovin (FACBC, Axumin): umělá aminokyselina určená k hledání nádorových ložisek u podezření na opakování výskytu nádoru u prostaty
  • Cholin: látka, která se podílí na tvorbě buněčných membrán a užívá se také pro lokalizaci nádorů prostaty, také nádoru jater, ev. může přispět k hledání zvětšených příštítných tělísek.
  • F-DOPA: součást tvorby hormonů dřeně nadledvin, užívá se k hledání nádorů s jejich zvýšenou produkcí (feochromocytom, paragangliom, určité typy nádorů štítné žlázy- medulární karcinom)
  • FLT: látka, která se podílí na tvorbě DNA (fluoro-L-thymidin), umožňuje lokalizovat oblasti zvýšeného buněčného dělení, používá se k určení efektu léčby zářením- radioterapie.

Množství radiofarmaka aplikovaného do organismu je velmi malé a podává se nitrožilně.

Následné CT se zpravidla provádí za použití jodového kontrastu, který se podle rozhodnutí lékaře podává do žíly nebo se vypije. CT vyšetření se provádí za účelem určení polohy patologického ložiska a posouzení strukturálních změn orgánů a je rovněž optimalizováno tak, aby došlo k co nejmenší zátěži vyšetřovaného zářením. Kontrastní látka umožňuje posoudit jednotlivé tkáně v těle vyšetřovaného a odlišit patologické změny od zdravých částí.

Radiofarmakum prakticky nemá vedlejší účinky, nezpůsobuje alergii ani jiné zdravotní komplikace. Kontrastní látka může vyvolat alergickou reakci, která je většinou lehké povahy (kýchání, pocit tepla, nevolnost), při těžších reakcích (dušnost, otoky a podobně) je na oddělení připravena okamžitá pomoc. Zcela ojediněle se ve světě vyskytli i život ohrožující alergické reakce.

Denní kapacita při dvousměnném provozu je okolo 15 pacientů denně (podle typu vyšetření, při složitějších typech vyšetření pak méně).

Vyšetření trvá přibližně tři hodiny, pro jednotlivá radiofarmaka se postup a trvání může měnit. Vzhledem k nepravidelným dodávkám a proměnlivosti provozu není možné vše přesně plánovat a vyšetření PET/CT bývá spojeno s delšími čekacími časy. Pro nejčastěji používanou FDG probíhá v následujících fázích:

  • příprava před aplikací: pacient je v čekárně, administrativní příjem, zavedení nitrožilní jehly (kanyly), poučení a podpis informovaného souhlasu,
  • aplikace FDG: nitrožilně (celkově cca. 5 min.),
  • čekání na akumulaci FDG v organizmu: pacient je v odděleném boxu, setrvává v klidu (trvá 1-2 hod.),
  • snímání PET/CT: obvykle s aplikací kontrastní látky do již zavedené kanyly (pacient je „v tunelu“ přístroje – trvá cca 30 min.)
  • kontrola obrazů a pacienta: cca. 30 min, než počítače zpracují a vytvoří hodnotitelný obraz (kontrola pacienta, zda nedošlo k rozvoji alergické reakce či jiné komplikace).
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!