Ústav nukleární medicíny

Odborné ambulance

Pracoviště ONM I

Oddělení je vybaveno 2 gamakamerami SPECT/CT a jednou gamakamerou SPECT firmy GE, dále jsou k dispozici 2 jednohlavé gamakamery firmy Mediso.

U Nemocnice 5, 128 08 Praha 2
+420 224 965 700
Ordinační hodiny
Pondělí07:00 - 16:15
Úterý07:00 - 15:45
Středa07:00 - 14:15
Čtvrtek07:00 - 14:15
Pátek07:00 - 13:15

Pracoviště ONM II - PET

K dispozici je PET/CT kamera GE Discovery 690, mezi dostupná radiofarmaka patří 18F-fluordeoxyglukóza, 18F-fluor-L-thymidin, 18F-methylcholin, 18F-fluciclovin a 18F-DOPA.

Vyšetření PET/CT se provádí pouze na pracovišti ONM II v areálu VFN. Při objednávání pacientů na PET/CT diagnostiku u pacientů s karcinomem prostaty (18F-cholin / 18F-fluciklovin (Axumin)) je nutné vyplnit formulář pro PET/CT u karcinomu prostaty. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti těchto vyšetření je nutné indikace a očekávaný přínos velmi pečlivě rozvážit v klinickém kontextu každého pacienta. Každý případ musí být probrán na multidisciplinárním semináři s přítomností urologa zaměřeného na nádor prostaty, onkologa (radioterapeuta) a lékaře nukleární medicíny. Podle závěru semináře bude indikace nedoporučena (indikující lékař bude informován), vyžádáno doplnění informací nebo bude indikace potvrzena spolu s volbou vyšetřovací látky. Pacient bude stran termínu zkontaktován. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře nebudou objednávky akceptovány, žádanka již může obsahovat jen podstatná fakta ve stručné formě.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 | 224 962 594 | 224 962 591
Ordinační hodiny
Pondělí07:00 - 16:30
Úterý07:00 - 16:30
Středa07:00 - 16:30
Čtvrtek07:00 - 16:30
Pátek07:00 - 13:15

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!