Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu

Charakteristika pracoviště

Klinika dětského a dorostového lékařství s účinností od 1. 7. 2020 změnila název na Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM).

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice zajišťuje ambulantní, ústavní diagnostickou a terapeutickou péči v oboru dětského lékařství a jeho specializací, neonatologie a dorostového lékařství, včetně převozové služby pro kriticky nemocné děti. U dlouhodobě sledovaných pacientů, které není možné předat do péče interních oborů (dědičné metabolické poruchy a některé další úzké specializace) pečuje i o pacienty starší 19 let. Zajišťuje vysoce specializovanou neonatologickou péči pro Středočeský kraj, celostátní péči v oblasti dědičných metabolických poruch a zajišťuje celopopulační novorozenecký screening dědičných metabolických poruch. 

Téměř polovina pacientů je mimopražská, tito pacienti jsou přijímáni na kliniku na žádost praktických lékařů pro děti a dorost, ambulantních specialistů nebo lůžkových dětských oddělení. Povinným spádovým územím KPDPM je oblast Praha 1, 2 a 4. Většina menších dětí je k hospitalizaci přijímána s doprovodem.

Zvýrazněnými obory KPDPM jsou pediatrická a novorozenecká jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP), včetně možnosti poskytování nekonvenčních způsobů umělé plicní ventilace a hemoeliminačních metod, diagnostika a terapie v oboru dědičných metabolických poruch, další prioritou je specializace v oblasti péči o děti s revmatickými a autoinflamatorními onemocněními.  Neméně významná je péče o děti s poruchami pojiva a skeletu, onemocnění zažívacího traktu včetně poruch výživy, diagnostika a terapie vrozených uropatií (ve spolupráci s Urologickou klinikou 1. LF UK a VFN). V dubnu 2011 bylo v rámci KPDPM otevřeno nové ambulantní zařízení – Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží.

Součástí Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu jsou i Diagnostické laboratoře dědičných metabolických poruch (dříve ÚDMP). Diagnostické laboratoře DMP (dědičných metabolických poruch) provádějí specializovaná laboratorní vyšetření pro diagnostiku a monitorování pacientů v oblasti biochemické genetiky a příbuzných oborů, screening dědičných metabolických poruch u novorozenců narozených ve spolupracujících porodnicích a zajišťují nepřetržitou pohotovostní službu pro vybraná statimová vyšetření včetně lékařské konzultační činnosti. Základem činnosti je laboratorní diagnostika několika stovek DMP na různých úrovních (metabolit, enzym/protein, tkáň/buňka, gen) v laboratoři biochemické/metabolické, enzymologické, histochemické a molekulárně genetické. Ročně se na pracovišti vyšetří okolo 3000 nových pacientů s podezřením na některou DMP a diagnóza je prokázána přibližně u 100 pacientů ročně.

Na KPDPM probíhá výuka v rámci 1. LF UK, bližší informace jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách 1. lékařské fakulty UK.

Kontaktní údaje

  • adresa Ke Karlovu 455/2, 128 08 Praha 2, Areál DAK (Dětský areál Karlov)
  • telefon +420 224 967 777 (kartotéka - 24 h. denně)
  • telefon +420 224 967 732 (sekretariát klinické části)
  • telefon +420 224 967 710 (laboratoře, výsledky - denně 8-9, 14-15h)
  • telefon +420 224 967 734 (sekretariát přednosty)
  • telefon +420 224 967 707 | 224 967 727 (laboratoře, příjem materiálu)
  • telefon +420 224 967 737 (sekretariát primáře)
  • fax +420 224 911 453
prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 967 733
MUDr. Petr Koťátko
Pověřený primář klinické části
telefon+420 224 967 736
Mgr. Jana Drábková
Vrchní sestra
telefon+420 224 967 730
Ing. Karolína Pešková
Primář laboratorní části
telefon+420 224 967 225
Ing. Jakub Hodík
Vrchní laborant
telefon+420 224 967 712
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!