Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu

Nadační fondy

Švejcarův nadační fond dětem Karlov

Švejcarova nadace dětem – Karlov byla založena lékaři kliniky v roce 1994 na počest prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc., který strávil část své profesionální kariéry v Nalezinci, tj. v nynějším Dětském areálu Karlov. V roce 1999 se nadace v podle nových legislativních úprav přeměnila na nadační fond. Cílem nadačního fondu je podporovat činnost KPDPM, zvyšovat odbornou i lidskou úroveň péče o děti, zlepšovat rehabilitaci, socializaci, dietní možnosti a pracovní začlenění chronicky nemocných dětí. Nadační fond se rovněž snaží zlepšovat podmínky pro děti i doprovázející rodiče v rámci ambulantní péče i při pobytu na lůžkových odděleních. Více informací naleznete na  https://www.nadacnifondkarlov.cz/

Sídlo nadačního fondu

Ke Karlovu 2
129 01 Praha 2

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
transparentní účet:  21536111/0100
IČ: 60457376, DIČ: CZ 60457376

Správní rada

předseda správní rady:
MUDr. Petr Koťátko

členové správní rady:
prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. – přednosta KPDPM
MUDr. Olga Černá
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Mgr. Jana Drábková – vrchní sestra KPDPM
Lenka Linková
Mgr. Bc. Simona Sedláčková
Mgr. Renata Kaplická

Revizor nadačního fondu

Ing. Ida Kupsová, MBA.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!